fbpx

Navigate / search

Europeiske midler

Relaterte tilbud

Dorea Educational Institute
Non-profit org/Erasmus+
Søknadsfrist: Løpende

Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:

Sektorallianser for fag- og yrkesopplæringen
Formål: Å bidra til at innholdet i yrkesfaglig utdanning svarer til utviklingen og kravene i arbeidslivet.
Hvem kan søke?
Søknadskriterier:
Søknadsfrist:Utlysning kommer trolig i løpet av februar 2019

Kunnskapsallianser UH
Formål: Å skape innovative løsninger på felles utfordringer i samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv.
Hvem kan søke? Et partnerskap må bestå av minst seks organisasjoner fra tre programland. (Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkia eller Makedonia). To av partnerne må være høyere utdanningsinstitusjoner og to må være virksomheter.
Søknadskriterier:
Søknadsfrist:

Erasmus + Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen
Formål: Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019

Erasmus + Mobilitet for elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen
Formål: Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Mobilitet for ansatte i skole og barnehage
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: Videregående skoler
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Mobilitet for ansatte i videregående skole
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: Videregående skoler
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen
Formål: Utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium).
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019

Erasmus + Mobilitet for ansatte i fagskoler
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: en organisasjon, eller en gruppe organisasjoner
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Global mobilitet UH
Hvem kan søke?: Høyere akademiske utdanningsinstitusjoner
Formål: Gi norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor Europa. Studenter kan reise på studieutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Kapasitetsbygging
Formål: Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 7. februar 2019 kl 12:00

Fellesgrader UH
Formål: Å tilby et faglig fremragende studieprogram som først og fremst er attraktivt overfor studenter fra land utenfor Europa.
Søknadskriterier:Finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 14. februar 2019 kl 1200
Jean Monnet
Formål:
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 22. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Strategiske partnerskap UH
Formål: Utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene.
Hvem kan søke: Alle organisasjoner som er involvert i høyere utdanning (høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 21. mars 2019 kl 12:00

Erasmus + Strategiske partnerskap for grunnskole og barnehage
Formål: Utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 21. mars 2019 kl 12:00

Erasmus + Strategiske partnerskap i fag- og yrkesopplæring
Formål: Utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 21. mars 2019 kl 12:00

Strategiske partnerskap i voksenopplæringa
Formål: Å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med voksenopplæring i Europa.
Hvem kan søke?
Søknadskriterier:
Søknadsfrist: 21. mars 2019

Strategiske partnerskap for fagskoler
Formål: Å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.
Hvem kan søke? Alle institusjoner og organisasjoner som er involvert i fag- og yrkesopplæring: videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.
Søknadskriterier:
Søknadsfrist: 21. mars 2019 klokken 12:00

Strategiske partnerskap for videregående skole
Formål: Å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.
Søknadskriterier:
Søknadsfrist: 21.mars, 2019, klokken 12:00