fbpx

Navigate / search

Europeiske midler

Relaterte tilbud

Dorea Educational Institute
Non-profit org/Erasmus+
Søknadsfrist: Løpende

Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:

Erasmus + Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen
Formål: Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019

Erasmus + Mobilitet for elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen
Formål: Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Mobilitet for ansatte i skole og barnehage
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: Videregående skoler
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Mobilitet for ansatte i videregående skole
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: Videregående skoler
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen
Formål: Utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium).
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019

Erasmus + Mobilitet for ansatte i fagskoler
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: en organisasjon, eller en gruppe organisasjoner
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Global mobilitet UH
Hvem kan søke?: Høyere akademiske utdanningsinstitusjoner
Formål: Gi norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor Europa. Studenter kan reise på studieutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 5. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Kapasitetsbygging
Formål: Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 7. februar 2019 kl 12:00

Fellesgrader UH
Formål: Å tilby et faglig fremragende studieprogram som først og fremst er attraktivt overfor studenter fra land utenfor Europa.
Søknadskriterier:Finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 14. februar 2019 kl 1200
Jean Monnet
Formål:
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 22. februar 2019 kl 12:00

Erasmus + Strategiske partnerskap UH
Formål: Utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene.
Hvem kan søke: Alle organisasjoner som er involvert i høyere utdanning (høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 21. mars 2019 kl 12:00

Erasmus + Strategiske partnerskap for grunnskole og barnehage
Formål: Utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 21. mars 2019 kl 12:00

Erasmus + Strategiske partnerskap i fag- og yrkesopplæring
Formål: Utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 21. mars 2019 kl 12:00

Strategiske partnerskap i voksenopplæringa
Formål: Å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med voksenopplæring i Europa.
Hvem kan søke?
Søknadskriterier:
Søknadsfrist: 21. mars 2019

Strategiske partnerskap for fagskoler
Formål: Å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.
Hvem kan søke? Alle institusjoner og organisasjoner som er involvert i fag- og yrkesopplæring: videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.
Søknadskriterier:
Søknadsfrist: 21. mars 2019 klokken 12:00

Strategiske partnerskap for videregående skole
Formål: Å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.
Søknadskriterier:
Søknadsfrist: 21.mars, 2019, klokken 12:00