fbpx

Navigate / search

Europeiske midler

Nye Erasmus+-midler
(Forvaltes av Diku)
Det kommer nye utlysninger over jul, men da går det fort så forbered deg gjerne på nye Erasmus+ med diku.no
Det kan også søkes støtte til forberedende besøk.
Mobilitetsprogrammene  ligger her:
Fag- og yrkesopplæring
Voksenopplæring
Skolesektoren
Søknadsfrist: 29. oktober 2020

EØS-midlene
(Forvaltes av Diku)
Formål: redusere økonomisk og sosial ulikhet i Europa og styrke vårt samarbeid med 15 utvalgte mottagerland
Hvem kan søke: mottagerland (i samarbeid med norsk partner)
Søknadsfrist: Løpende

Oversikt over midler forvaltet av Diku

Relaterte tilbud

Dorea Educational Institute
Non-profit org/Erasmus+
Søknadsfrist: Løpende