fbpx

Navigate / search

Europeiske midler

Erasmus+ Strategiske partnerskap 
(Forvaltes av Diku)
Formål: Å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser.
Hvem kan søke: institusjoner, organisasjoner, bedrifter
Søknadskriterier: Minst tre partnere fra programlandene. Les mer på diku.no
Søknadsfrist: 24.mars 2020, klokken 12:00 NY SØKNADSFRIST 23. APRIL

Gjør det!
(Forvaltes av Diku)
Formål: Styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland og senke tersekelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt
Hvem kan søke: Alle norske videregående skoler, opplæringskontor, andre opplæringsinstitusjoner og bedrifter kan søke på vegne av sine lærlinger og elever i fag- og yrkesopplæring.
Søknadskriterier: Programmet skal gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland. Mer på diku.no
Søknadsfrist: 1. juni 2020, kl 12:00

EØS-midlene
(Forvaltes av Diku)
Formål: redusere økonomisk og sosial ulikhet i Europa og styrke vårt samarbeid med 15 utvalgte mottagerland
Hvem kan søke: mottagerland (i samarbeid med norsk partner)
Søknadsfrist: Løpende

Oversikt over midler forvaltet av Diku

Relaterte tilbud

Dorea Educational Institute
Non-profit org/Erasmus+
Søknadsfrist: Løpende