fbpx

Navigate / search

Europeiske midler

Erasmus+ Sektorallianser
(Forvaltes av Diku)
Hvem kan søke: alle typer organisasjoner som er involvert i utdanning og opplæring innen fag- og yrkesopplæring
Formål: Å rette for at fag- og yrkesopplæringa er oppdatert og konkurransedyktig i forhold til utviklingen i arbeids- og næringslivet
Søknadskriterier: Les mer på diku.no
Søknadsfrist: 26.februar, 2020, klokken 12:00

Erasmus+ Strategiske partnerskap 
(Forvaltes av Diku)
Hvem kan søke: institusjoner, organisasjoner, bedrifter
Formål: Å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser.
Søknadskriterier: Minst tre partnere fra programlandene. Les mer på diku.no
Søknadsfrist: 24.mars, 2020, klokken 12:00

Relaterte tilbud

Dorea Educational Institute
Non-profit org/Erasmus+
Søknadsfrist: Løpende