fbpx

Navigate / search

Eidsvoll Industri AS valgte NKS

Eidsvoll Industri AS, en interkommunal attføringsbedrift på Øvre Romerike, valgte kurs fra NKS som basis for utdanningen Pedagogisk assistent. Fjernundervisningen støttes av klasseromsundervisning, individuell veiledning og mulighet for praksis.

Siden 2004 har totalt 49 deltakere fullført utdanningen til pedagogisk assistent i regi av Eidsvoll Industri AS. Av disse har flertallet enten fått fast jobb, lengre vikariater, eller de har fortsatt med videre studier.       
Når Eidsvoll Industri har valgt samarbeid med NKS for kurset Pedagogisk assistent, er det fordi dette studieopplegget dekker alle fagemner som er nødvendig for å kunne ta offentlig godkjent eksamen. Kursinstruktør Aud K. Snekkerhaugen forteller at NKS sitt kursopplegg utgjør den teoretiske basis for undervisningen. Snekkerhaugen har i tillegg utviklet egne pedagogiske opplegg for gjennomgang av stoffet i klasse/gruppe. Dette gir bedre veiledning og mulighet for tettere oppfølging av studentenes arbeid med innsendingsoppgavene enn om de skulle arbeide alene.
Eidsvoll Industri AS er i dag en referansebedrift for NKS for andre som vurderer dette studie-opplegget. Studieopplegget vakte også interesse hos medlemmene av DISTANS – Nordisk nettverk for fjernundervisning – som besøkte Eidsvoll Industri AS i forbindelse med sitt møte i Oslo 9. og 10. februar.
Bedriftens utdanningstilbud er samlet i et eget Kompetansesenter, som tilbyr kurs og opplæring på oppdrag bl a fra NAV. Kursene som tilbys er slik lagt opp at de fører fram til fag-prøve/eksamen ved offentlig godkjent utdanningsinstitusjon. Bedriften ser det som en klar fordel at studentene skal kunne dokumentere godkjent utdanning som grunnlag for tilbakeføring til arbeidslivet. Bedriften kan da også vise til svært gode resultater i så måte – 56 %.
Eidsvoll Industri AS har siden etableringen i 1968 utviklet seg til å bli en solid attføringsbedrift. Virksomheten har 7 avdelinger, ca 50 fast ansatte og ca 200 deltakere på rehabilitering. Bedriften tilbyr en rekke produkter og tjenester til offentlige og private virksomheter i området. Virksomheten drives på not for profit-basis og alt overskudd pløyes tilbake i virksomheten.  
Mer informasjon om Eidsvoll Industri AS finner du på www.eidsvoll-industri.no