fbpx

Navigate / search

Fornyet tillit fra KD

Kunnskapsdepartementet ønsker å legge til rette for alternative læringsarenaer for voksne, og har gitt oss fornyet tillitt som viktige aktører på feltet. Vi skal vise oss tilliten verdig, sier styreleder Dagny Blom i NFF, som også er glad for at støttenivået er opprettholdt. Dette kan gi grunnlag for økt støtte i årene som kommer, når den nye loven virker med full kraft.

Forskrift til den nye voksenopplæringsloven er nå vedtatt

Forskriften til den nye voksenopplæringsloven er sendt ut fra Kunnskapsdepartementet. Den nye loven innebærer også store forandringer i måten midlene til nettskolene fordeles. Fra et system der tilskuddet gis på bakgrunn av innrapporterte studietimer vil vi gradvis fram mot 2012 få et system der nettskolene må søke på prosjekt og utviklingsmidler. Mye tyder på at NFF vil få et ansvar for fordelingen av disse midlene. Som det fremgår av forskriften får nettskolene en overgangsordning med gammel ordning i 2010, overgang til 50% prosents ny ordning i 2011, og full virkning fra og med 2012

Norgesuniversitetet – 44 søknader videre

Det har vært rekordsøkning på midler fra Norgesuniversitetet i år, fra kvalifiseringsrunden har 44 søknader gått videre. Nåløyet er i ferd med å bli ganske trangt. Dette har muligens sin årsak i at teknologibruken innenfor høgskole og universitetssektoren skyter fart. Flere av søknadene dreier seg for eksempel om å fleksibilisere studier.

Høgskolen i Bodø, på vei mot universitet!

NFF ønsker å gratulere Høgskolen i Bodø med passeringen gjennom det nåløyet en godkjenning fra Nokut er. Rektor Pål Pedersen ved høgskolen er selvfølgelig stolt over vedtaket og følger spent med i den endelige behandlingen i Kunnskapsdepartementet. Det meste tyder nå på at NFF har fått sitt femte universitetsmedlem, ved siden av universitetene i Agder, Bergen, Oslo og Trondheim.

Seminar 7. september: Kompetanseutvikling av voksenlæreren

Seminaret retter seg mot personell som jobber med utdanning av voksne. Målgruppe er blant annet Forsvaret, voksenopplæringen og fra Høgskole/Universitet. Det vil bli fokusert på kompetanseutvikling av-/ og krav til de som utdanner voksne. Vi håper seminaret kan bidra til nytenkning og inspirasjon i arbeidet med opplæring av voksenlærere. Seminaret er i regi av NVL ( Nordisk nettverk for voksnes læring) i samarbeid med Nordisk Konservativ Studienämd og Forsvaret

Invitasjon og påmelding