fbpx

Navigate / search

ONLINE EDUCA BERLIN 2007

Den norske fellesstanden på årets Online Educa Berlin ble en vellykket satsing. Norske utdanningsinsitusjoner og norske e-læringsfirma stod side om side for å «selge» Norge og norske utdanningsprodukter. Utstillingen varte fra 28. til 30. november 2007. ONLINE EDUCA er en av de ledende konferansene innen e-læring, med 2000 deltakere og en stor utstilling.  Se www.online-educa.com Bildet viser den norske arbeidsgruppen for Online Educa Berlin, sammen med Olav Vaagland fra Kunnskapsdepartementet.

Hva må nettlærere kunne om web 2.0?

En av foredragsholderne på årets NFF-konferanse heter Anne Fox. Hun har jobbet  med e-læring oghar spesielt interessert seg for web 2.0 verktøy og denpraktiske bruken av disse. På konferansen vil hun delesine web 2.0-erfaringer med oss.  Hun er tilsatt ved CV2, et dansk kompetanse og kurssenter som arbeider medulike utdannelsesoppgaver, mot en rekke ulike aktører og bransjer.

Godt nytt år 2009!

Kalenderen på veggen viser 2009. Her i NFF tar vi fatt på eit nytt år med optimisme og glede. Vi er blant anna spente på det nye lovutkastet som snart kjem frå Kunnskapsdepartementet (lov som skal erstatta vaksenopplæringsloven).
Takk for alle fine jule-og nyttårshelsingar – og GODT nytt og spennande år!

117 videreutdanningsmillioner til lærerne

Kunnskapsdepartementet går inn med 117 millioner til viderutdanning av lærere i 2009. Dette beløpet vil økes til 312 millioner pr år når videreutdanningsprogrammet ruller for fullt. I første omgang satses det på fagene norsk, matematikk, engelsk og samisk. Høgskolene og universitetene skal bruke våren 2009 på å utvikle studietilbud tilpasset departementets krav og føringer. Les mer på departementets nettsider