fbpx

Navigate / search

Tid for endring, flere muligheter til å søke prosjektmidler

Det våres i nesten hele landet, sola skinner tidvis inn gjennom skitne luker, og trenerer leggetid litt mer for hver dag. Våren er også tid for å søke på prosjektmidler. Og det haster litt, for flere av dem har søknadsfrist i mai.

Alle fagskolene skal ha fått et brev fra KD om nye utviklingsmidler til tiltak som tilrettelegger for bruk av teknologi for læring. Her ligger det mange muligheter til å realisere sine drømmer om ny og spennende programvare og dingser i alle størrelser. Det kan også være en ide å gå flere sammen om et prosjekt. Kanskje er det et ildsjelprosjekt der man drar hverandre opp, og så kan man dele på arbeidet. Ikke gå glipp av denne muligheten. Vi i FuN hjelper gjerne våre medlemmer med kontaktformidling eller praktiske ting i forbindelse med søknad. Norgesuniversitetet er med i vurderingsprosessen, og kan være gode støttespillere i arbeidet, så ta kontakt med Hilde Gaard eller Sofie Osland på norgesuniversitetet.no.

Også Forskningsrådet deler stadig ut midler via FINNUT-programmet. 30 millioner er satt av til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren i år. Både offentlige og private, godkjente leverandører av utdanning kan søke om støtte til opptil 80% av utgiftene til forskning til egne innovasjonsprosjekter, og vi kan røpe at det ikke er noen prosjekter på nettutdanning eller MOOCs i porteføljen deres -ennå. Her gjelder det å få opp farta, for fristen er 24. mai. Eventuelt kan man jo begynne å planlegge for neste års utlysning. Ta gjerne kontakt med FuN.

Senter for Internasjonalisering av Utdanning arrangerer på sin side webinar om vårens utlysninger den 4. april. Mer på SIUs egne sider.

FuN forsøker å være oppdatert på finansieringsmuligheter for våre medlemmer, og har gruppert utlysningene i norske, nordiske og europeiske midler på våre sider.

Ceclie Lønn: Kreativ pedagog krysser klasserom med mooc og nettstudier

Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. I møte med menneskene finner hun inspirasjon og motivasjon til å lære utlendinger norsk, eller lære nordmenn spansk

– Studentenes behov er styrende for arbeidet med læringsressurser og i all min undervisning og veiledning, sier Cecilie Lønn. Hun er en kreativ pedagog som lytter og kommuniserer. I møte med menneskene finner hun inspirasjon og motivasjon til å lære utlendinger norsk eller å lære nordmenn spansk. Noen lærer det på kurs i hennes eget hjemmekoselige klasserom midt i Oslo, mange er på nett, og andre skal hun møte i samlinger for så å fortsette på nettet. Hun befinner seg i et spennende og krevende krysningspunkt mellom ulike undervisningsplattformer, hvor hun ikke velger den ene måten framfor den andre, men lar i stedet de ulike arbeidsmåtene befrukte hverandre.
Cecilie Lønn pendler mellom klasserommet, mooc-liknende kurs, kombinasjoner av samlinger og nettstudier og har også planer om heldigitale nettkurs. Hun trives godt når hun styrer kursene og undervisningsopplegget selv, men oppdragene ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold og Akademiet Nettstudier gir henne også stor inspirasjon.

Etter mange års erfaring som underviser i klasserom og auditorium ble Lønn engasjert i prosjektet «Litteratur på nett» ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Prosjektet var støttet av Norgesuniversitetet. Da hun la fram erfaringer fra prosjektet på Fleksibel utdanning Norges dagskonferanse, kalte hun det et lykkelig prosjektarbeid. De brukte enkel teknologi og mye samtale om litteratur, og nettstudentene i spansk var svært fornøyde. Selv lærte hun mye om å undervise på nett. Dette har hun tatt med seg videre i sitt eget kursforetak, Mestizo, som i hovedsak tilbyr norskundervisning for utlendinger.

Forkjærlighet for spansk
Cecilie Lønn har alltid hatt en spesiell forkjærlighet for spansk. Helt fra hun var lita jente, visste hun at spansk var noe hun skulle lære seg. Da hun ikke fikk mulighet til å lære seg dette på ungdomsskolen eller videregående, oppsøkte hun kveldskurs på Folkeuniversitetet. Bare 17 år gammel troppet hun også opp på spanskforelesninger på den gangen Agder Distriktshøgskole (i dag Universitetet i Agder), hvor hun seinere kom til å undervise i spansk.

Lærebokforfatter
Etter en tid som underviser i norsk for utlendinger begynte Cecilie Lønn å savne ei lærebok. Hun tok kontakt med et forlag og fikk klarsignal. Så langt er det blitt åtte bøker, seks i norsk for utlendinger og to i spansk. Bøkene er på begynnernivå og opp til og med det såkalte B2-nivået i norsk for utlendinger (se faktaboks). Etter oppkjøp i forlagsverdenen er hun nå hos Fagbokforlaget og har et nytt og utradisjonelt bokprosjekt i arbeid. Hun er alltid på vei videre for å prøve ut nye pedagogiske ideer.
– Jeg velger å møte studentene som mennesker som er opptatt av allmennmenneskelige temaer –døden, kjærligheten, familierelasjoner eller søken etter jobb og et sted å bo. Her kan de kjenne seg igjen. Jeg forsøker å skape engasjement slik at studentene får lyst og behov for å uttrykke seg. Det gjelder å ikke bli for opptatt av hvordan en skal formulere seg, for da kommer frykten.

Forståelse og åpenhet
For Cecilie Lønn er det viktig at studentene blir møtt – ikke med ferdigtygde og politisk korrekte meninger – men med forståelse og åpenhet. Deres meninger og oppfatninger kan være like riktige som de «oppleste og vedtatte» norske oppfatningene. Vi har ulik bakgrunn og ulike språk, men likevel har vi så mye felles. Hun søker å få fram likhetene og den mellommenneskelige kontakten. Bedriften hennes, Mestizo, tilbyr ulike kursformer og vil etter hvert også utvide med kulturarrangementer, i regi av Cecilie Lønns mann, Patricio Silva, som – ikke overraskende – er latinamerikaner med spansk som morsmål. Og hvorfor dette spesielle firmanavnet? Jo, selvsagt, det betyr en etterkommer med europeisk og latinamerikansk avstamning. I firmaet Mestizo betyr det krysning mellom latinamerikansk og norsk språk og kultur.

Nettkurs og lærebøker utfyller hverandre
Lærebøkene har vist seg å bli populære. Det siste året har Cecilie Lønn bygd opp kurs på nettet som korresponderer med bøkene (fra A1- til B2-nivå). I utgangspunktet er kurset gratis, men kurset fungerer best hvis en kjøper en eller flere av bøkene. Det er også mulig å kjøpe veiledning knyttet til kurset, og noen av studentene gjør det. På under et år har det meldt seg 500 kursdeltakere. At kurs er skalerbart og gratis, kan minne om mooc (massive open online course), men Cecilie Lønn er ikke så opptatt av hvilken kurskategori det kan sorteres inn under. Dette er hennes måte å gjøre det på. Nå går hun gå videre med å utvikle nye læringsressurser.

Mange jern i ilden
Cecilie Lønn er hyret inn av Høgskolen i Østfold til å undervise i et årsstudium i spansk og gleder seg til å ta fatt. Det er to samlinger i semesteret og ellers på nett. Her har hun godt voksne studenter, blant annet lærere.

– Jeg liker kombinasjonen av samlinger og nett. Når lærer og studenter møtes fysisk først, kan vi legge grunnlaget for godt samarbeid på nett. For meg er dette også praktisk, mellom samlingene underviser jeg hjemmefra, påpeker Cecilie Lønn.

Hun har i sannhet mange jern i ilden og veksler stadig mellom nett og stedbasert, mellom norske og utenlandske studenter og mellom norsk og spansk som fag. Det nyeste oppdraget er for Akademiet Nettstudier, hvor hun skal undervise nettstudenter i spansk på videregående skoles nivå. Nok en oppgave hun går til med entusiasme og nysgjerrighet. Hva vil elevene på videregående skole ha av behov og ønsker, og hvordan blir det å ha unge, heldigitale elever?

– Min rolle som underviser blir noe annerledes på nett. Når jeg har studenter eller kursdeltakere til stede (og gjerne ikke så mange om gangen), bruker jeg øyekontakt og kroppsspråk i dialogen med studentene. På nett blir det annerledes, og jeg må innta en noe mer autoritær rolle. Men jeg lærer hele tida. Første gang jeg underviste på nett, kjente jeg at det gjorde noe med meg som veileder, jeg måtte endre måten å jobbe på.

Nye prosjekter
Nå vil hun gjerne utvide kursporteføljen i Mestizo og har planer om å utvikle et lukket nettkurs på B2-C1-nivå for dem som skal ta Bergenstesten, som er en skriftlig og en muntlig test på høyere nivå i norsk som andrespråk.
Cecilie Lønn er glad i å uttrykke seg, og hvis alt går etter planen, skal hun utgi ei bok med narrative fortellinger til bruk i norskopplæringen. Hun skriver selv fortellingene, som hun så prøver ut på gamle og nye kursdeltakere, samt sine egne barn. Da inviterer hun til lørdagsseminar, serverer suppe og dyrker det sosiale i samspill med krevende utfordringer. Den aktuelle teksten kommer først på bordet etter at antatt ukjent vokabular er presentert. Når suppe og vokabular er fordøyd, begynner de å lese fortellingen høyt, en setning hver. På denne måten får hun følelsen med hvordan teksten fungerer gjennom tilbakemeldinger, reaksjoner, spørsmål og kommentarer. I etterkant redigerer hun og skriver om – med studentenes leseopplevelse som styrende for tekstens endelige utforming.

FAKTA – CECILIE LØNN
Utdanning: Cand.philol. Spansk, norsk, hovedfag i litteraturvitenskap. Pedagogikk
Firma: Mestizo
Deltidsengasjement: Undervisning i norsk for utlendinger, spansk på videregående skoles nivå, spansk på bachelornivå
Tidligere utviklingsprosjekt: Litteratur på nett
Bøker:
Nå begynner vi, grunnbok og arbeidsbok, A1-A2-nivå
Opp og fram, grunnbok og arbeidsbok, B1-nivå
Det går bra, grunnbok og arbeidsbok, B2-nivå
Voces del Sur 1, Libro de texto, tekstbok, spansk
Voces del Sur 1, Libro de ejercicio, arbeidsbok, spansk
Familie: Mann og tre barn
Medlemskap: Fleksibel utdanning Norge

Gigantportal for voksnes læring

Ambisjonen er sterk og klar. Den nye EU-portalen, EPALE, tar mål av seg til å bli det viktigste referansepunktet i Europa for fagfolk som jobber med voksnes læring. Portalen ble lansert med brask og bram i Brussel 15. april med langt over 200 personer fra alle 30 involverte land til stede.

av Torhild Slåtto

EPALE står for Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Akronymet er ikke helt problemfritt i språk-mangfoldige Europa. Mange sier det som vi ville sagt på norsk, epale, andre legger an en mer engelsk uttale i-peil, og noen kutter den siste e-en og sier i-pal.

EU har muskler til å satse når det er noe som står på. Et helt kobbel av personer har vært i arbeid for å legge grunnlaget for portalen, velge teknologi og struktur, og publisere de første dosene med innhold. Men det er nå det må begynne for alvor. Nå skal de nasjonale EPALE-personene «selge» ideen og overbevise institusjoner og personer om å komme med innhold. Norsk EPALE-tilknytning er lagt til Vox, og koordinator er Astrid Krohn.

Et stort pluss med en slik tverr-europeisk, flerspråklig gigantportal er anledningen det gir til å utvikle delingskulturen som vi finner i digitale miljøer. Alan Tuckett sa det på sin måte under lanseringskonferansen: «If you don’t show off, nobody will ever steal your ideas» Dersom du altså ikke forteller om det du holder på med, er det heller ingen som noen gang kan stjele ideene dine. Da får vi ikke den utviklingen som deling kan gi oss.

Å gi bort ideer og erfaringer samtidig som en henter ideer og ny kunnskap er på papiret et vinnerkonsept. Det blir kanskje en del søk når portalen har vokst seg stor og bredden blir tilsvarende stor, men den vil likevel gi atskillig større sjanse for relevante treff enn i åpne Google-søk.

Men innvendingene mot en ny kjempe av en portal ligger på lur. Har vi ikke sett portaler komme og gå, kanskje aktive og populære i starten, men med raskt fallende bruk? Andre kom aldri opp og stå. Det strandet på vedlikehold, aktivitet og struktur.

Jeg har en enkel betraktning som leder over til noe mer menneskelig enn EU-satsinger, nemlig entusiasme. Både den sentrale staben bak EPALE og de nasjonale koordinatorene røper en tydelig entusiasme for voksnes læring. Under lanseringskonferansen var ivrige etter å vise hva de allerede hadde gjort på nasjonalt plan. Dersom en kan holde på denne entusiasmen, er det godt håp for en slik fellessatsing. Dessuten ligger kravet om mer kompetanse, både digital kompetanse og mye annen kompetanse tungt på skuldrene til hele Europa, med tilrettelegging for bedre og mer læring. Mer deling og mer innovasjon er nødvendig for at Europa skal komme seg ut av arbeidsløshet og kriser. Skulle en portal med fagstoff, debatt og deling kunne bidra i denne store sammenhengen? Jeg mener svaret er ja, og jeg heier på entusiastene.

EPALE finner du på https://ec.europa.eu/epale

Knut Holtermann

Knut Holtermann, en veteran i norsk fjernundervisning, er gått bort. Han ble pensjonist i 2002, og hadde da arbeidet i 36 år i det som den gang het Folkets Brevskole, FB Fjernundervisning, og nå Folkeuniversitetet Nettstudier. Han var sentral i utvikling av nye kurstilbud og representerte sin egen skole i en rekke samarbeidsprosjekter mellom NRK, nettskolene FB og NKS og Voksenopplæringsforbundet. Viktige prosjekter i denne sammenheng var begynnerkurset i engelsk, Start, tyskkurset Bitte, franskkurset Par Ici. Dette var kursopplegg med tusenvis av deltakere som hadde gleden av å kunne velge ulike studieformer og medier fra en bredt sammensatt meny som var utformet med tanke på å gi den enkelte valg- og samarbeidsmuligheter. Dette var folkeopplysning i aller beste forstand. Knut Holtermann var sentral i denne utviklingen og var alltid en viktig talsmann for den enkelte deltaker.

 

Det kanskje aller viktigste opplegget som Knut Holtermann var engasjert I, var Davvin og Sàmas, begynnerkurs i samisk. Dette var et nordisk samarbeidsprosjekt mellom norske, svenske og finske nasjonale fjernsyns- og radioselskap, nettskoler og studieforbund. Innhold, forfattervirksomhet, forlagsarbeid, fjernsyns- og radioinnhold ble utviklet av samiske eksperter. Knut Holtermanns rolle var i prosjektledelsen. Dette prosjektet var et nybrottsarbeid på mange måter. For Knut Holtermann ble det også et sterkt personlig engasjement som førte ham på mange innholdsrike reiser i det samiske området, og gav ham varige kontakter I mange land.

 

Med sin allsidige bakgrunn og dype engasjement for studentene kunne han også bidra i fellesorganisasjonen for fjernundervisning, Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel Utdanning, nå Fleksibel utdanning Norge. Han var med i det aller første Kvalitetsutvalget og var aktiv i utvikling av organisasjonens første kvalitetsnormer, som siden er blitt revidert i takt med utviklingen på feltet.

 

Alle som hadde gleden av å samarbeide med Knut Holtermann, vil minnes en varm, engasjert og kunnskapsrik talsmann for den enkelte som ønsker å utvikle seg og skaffe seg ny kunnskap ved hjelp av mange ulike medier og metoder.

Ingeborg Bø

GOD FERIETID!

Sommaren er tid for uformell læring, enten ein er på reise, på hytta eller nyt gode bøker heime på terrassen.
God ferietid! Og vel møtt i august.
Vi byr på mange arrangement til hausten, først ut er seminaret "Tidleg avgang eller livslang læring og karriereutvikling", 1. september på Hotel Royal Christiania i Oslo. Dette er eit NVL-arrangement.
NB! Årets NFF-konferanse går av stabelen 14. og 15. november. Tema: "Utdanning i bevegelse". (Foto: Lasse Barstad)
Eksklusivt for NFF-medlemmer