fbpx

Navigate / search

Artikkelflom om kvalitet

Bruk av IKT skal øke kvaliteten i høyere utdanning. De digitale verktøyene skal ikke bare øke effektiviteten for studenter og ansatte, og gi tilgjengelighet til studier for flere, men IKT-bruken skal være «et redskap for å heve kvaliteten på utdanningen, og da særlig med fokus på studentenes læringsutbytte». Dette sier avdelingsdirektør Ole Jacob Skodvin i NOKUT i en helt fersk publikasjon i Norgesuniversitetets skriftserie. Publikasjonens tittel er Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning. Olgunn Ransedokken, prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier i sin artikkel at systematisk bruk av IKT og fleksibilisering av utdanning «dreier seg både om å bedre kvaliteten på utdanningen og å gjøre studietilbud mer tilgjengelig utenfor selve institusjonens arealer.» Ole Jacob Skodvin og Eva Gjerdrums artikler gir en god innføring i hvordan det tenkes om digitalisering og kvalitet fra myndighetenes side. Begge kommenterer også mooc-fenomenet i forhold til utviklingen i høyere utdanning. Det er ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning ved Norgesuniversitetet som står bak artikkelsamlingen. Ekspertgruppa har også redigert en artikkelsamling om samme tema på Akademika forlag, Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver. Bidragsytere kommer fra hele Norden. Vi anbefaler begge utgivelsene. Det gir mye og godt tilfang til drøfting av kvalitet. Temaet blir ikke så lett ferdigdrøftet, og det finnes mange ulike forståelser av kvalitet og utdanning, slik tittelen på den førstnevnte publikasjonen også sier. Begge bøkene kan lastes ned som pdf-filer på www.nuv.no