fbpx

Navigate / search

Disse ble årets nettstudent og årets nettlærer!

 

Prisvinnerne med juryleder Ingeborg Bø. Foruten diplom kunne de også ta med seg en flunkende ny ipad air.
Prisvinnerne med juryleder Ingeborg Bø. Foruten diplom kunne de også ta med seg en flunkende ny ipad air.

 

Årets nettstudent Helene Pedersen er student på tredje og siste år av Bachelor i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI.  Ved siden av 50 % lærerjobb på en ungdomsskole i Oslo tok hun førsteåret med fulltidsprogresjon på studiet, deretter gikk hun over til deltidsprogresjon.  Hun har oppsiktsvekkende gode resultater med toppkarakter i alle fag.

Klikk på bildene for å få en større versjon
Klikk på bildene for å få en større versjon

 

Helene er opprinnelig Cand.mag med opprykk fra UiO og har jobbet som lærer siden 1998. Hun forteller at målet med å utvide kompetansen er et ønske om å prøve noe annet enn læreryrket i framtiden.  Valget falt på økonomi og administrasjon fordi hun er glad i tall, struktur og skjemaer – samtidig som hun liker å jobbe med mennesker.

Valget falt på BI Nettstudier fordi hun var avhengig av fleksibilitet, og denne fleksibiliteten har hun utnyttet på en svært god måte. Det året hun studerte 100 % måtte hun bruke kveld og helg til studier, men med deltidsprogresjon har hun klart seg med to fridager per uke.  Hun sier selv at hun jobber veldig strukturert, hvert semester setter hun seg raskt inn i pensum og tidligere eksamensoppgaver i kursene for å få oversikt. Deretter bruker hun tiden på å lese, ta notater og å lage egne tankekart. Temabaserte videoer i kursene bruker hun også aktivt, og hun legger vekt på å være aktiv i diskusjonsforum på itslearning og hjelpe andre der når hun kan. “Det lærer jeg mye av”, forteller hun. Hun har også samarbeidet mye med andre nettstudenter, både via nettet og gjennom fysiske møter.

Hun skryter også av mange av BI Nettstudiers lærere: “Jeg har hatt noen helt fantastiske og imøtekommende lærere. Og lærernes imøtekommenhet har mye å si, at man føler de vil deg vel”.

Vi vil også nevne at Helene har to små barn og har pusset opp et gammelt hus de siste årene!

 

 

Årets nettlærer ble Per Martin Skogsholm (67) som begynte som brevlærer i 1972 og deretter nettlærer på slutten av 1980-tallet, og er like så engasjert og motivert i dag. Per Martin er en inspirasjonskilde for både studenter og kolleger.

Bred erfaring

Per Martin begynte karrieren sin i fjernundervisning som brevstudent i NKIs ingeniørhøgskole, linje maskin, i 1968. Som student ble han veldig interessert i både pedagogikk og veiledning via det skrevne ord, og deretter takket ja til rollen som brevlærer ved NKI. Fra 1972 til i dag har Per Martin veiledet og inspirert mer studenter enn noen annen nettlærer ved NKI, og er likeså engasjert og motivert.

Opptatt av å anvende fagkunnskap til praksis og tilgjengelighet som nettlærer

Per Martin er nettlærer i tekniske fag og fagskolestudier ved NKI. I de senere årene har han hatt ansvar for ca. 300 studenter per år, og sitter med den beste statistikk fra både studentvurderinger og responstidsmåling. I NKIs kvalitetsbarometer for nettlærere (presentert på NFF konferansen i 2012) har Per Martin kun svært fornøyde studenter, indikert med en statistikk av 100% (tilsvarende karakter ”A” ). Denne statistikken har Per Martin holdt fast fra høsten 2011. I tillegg er han opptatt med at studentene hans skal ikke vente lenge for et svar, en veiledning eller et oppmuntrende ord:

-Jeg mener noe av de aller viktigste en nettlærer kan tilby er en rask respons. Uttalige mange ganger har jeg til og med stoppet bilen på en lang kjøretur (fra Askim til barndomshjemmet på Skogsholmen i Nordland) til å ta tid å veilede. Du kan si jeg er mer eller mindre tilgjengelig hvor som helst, når som helst…noe som studenter setter pris på! (Per Martin har et responstid av 1 dag i NKIs responstidsmåling).

-Det er et privilegium å kunne gi et bidrag til økt kompetanse!

 

 

Artikkelflom om kvalitet

Bruk av IKT skal øke kvaliteten i høyere utdanning. De digitale verktøyene skal ikke bare øke effektiviteten for studenter og ansatte, og gi tilgjengelighet til studier for flere, men IKT-bruken skal være «et redskap for å heve kvaliteten på utdanningen, og da særlig med fokus på studentenes læringsutbytte». Dette sier avdelingsdirektør Ole Jacob Skodvin i NOKUT i en helt fersk publikasjon i Norgesuniversitetets skriftserie. Publikasjonens tittel er Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning. Olgunn Ransedokken, prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier i sin artikkel at systematisk bruk av IKT og fleksibilisering av utdanning «dreier seg både om å bedre kvaliteten på utdanningen og å gjøre studietilbud mer tilgjengelig utenfor selve institusjonens arealer.» Ole Jacob Skodvin og Eva Gjerdrums artikler gir en god innføring i hvordan det tenkes om digitalisering og kvalitet fra myndighetenes side. Begge kommenterer også mooc-fenomenet i forhold til utviklingen i høyere utdanning. Det er ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning ved Norgesuniversitetet som står bak artikkelsamlingen. Ekspertgruppa har også redigert en artikkelsamling om samme tema på Akademika forlag, Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver. Bidragsytere kommer fra hele Norden. Vi anbefaler begge utgivelsene. Det gir mye og godt tilfang til drøfting av kvalitet. Temaet blir ikke så lett ferdigdrøftet, og det finnes mange ulike forståelser av kvalitet og utdanning, slik tittelen på den førstnevnte publikasjonen også sier. Begge bøkene kan lastes ned som pdf-filer på www.nuv.no

16 tips om webinarer – flere kommer

av Torhild Slåtto
Et webinar er som et seminar hvor vi sitter tett sammen. Mens én snakker, skriver de andre lapper (les: chatmeldinger) til hverandre. Samtidig går det bilder over en felles storskjerm.
Onsdag denne uka deltok jeg på et nordisk webinar med 160 deltakere, og med webinar-ildsjel Alastair Creelman som primus motor. Tema for webinaret var ganske enkelt effektive webinarer, hvordan oppnå det?
Fleksibel utdanning Norge, www.fleksibelutdanning.no, samler webinar-erfaringer og vil publisere dem som råd og tips, dilemmaer og fallgruver. Kom gjerne med dine råd, advarsler eller spørsmål, så tar vi det med videre.

Tips og ideer :
1.Planlegging: Webinaret trenger minst like god planlegging som et seminar – fordi formatet er lite og kompakt, og tida er knapp. Planlegg for stram regi.

2.Layout på skjermen: En ryddig og oversiktlig layout anbefales. Skjermen deles inn i de vinduene en har bruk for, f eks video-vindu, deltakerliste, chatvindu og visningsplass for slides eller tavle. Når en behersker teknikken og kan endre layouten underveis, åpner det for å lage en koreografi som skifter med ulike faser i webinaret.

3.Tommelfingerregel: Bedre å kjøre enkel layout hele veien enn å rote det til underveis.

4. Varighet: Jeg anbefaler en times varighet. En får gjort mye på 60 minutter. Blir det lenger, mister vi konsentrasjonen. Mange deltar i webinar innimellom andre gjøremål, og da kan det være vanskelig å avse mer tid enn maksimum en time.

5. Planlegging 2: Det er lurt å dele på oppgavene: La en ta seg av det tekniske, inkludert koreografi. La en annen ha møteledelse og ta seg av innledere, debatt osv. På store webinarer kan det være lurt med en egen person til å fange opp spørsmål i chatvinduet underveis, for så å sende dem videre til rette vedkommende når det er tid for spørsmål.
6. Velkomst: Deltakerene bør ønskes velkommen inn i webinaret, enten via chat eller muntlig fra møteleder (som da er synlig i videovinduet).

7. Velkomst 2: Viktig at alle «melder seg inn» i webinaret ved å skrive noe. Et åpningsspørsmål til alle med svar i chat-en er hendig, f eks «hva er din forventning til dagens tema», eller ganske enkelt «hvor holder du til». I vår del av verden er det alltid aktuelt med «hvordan er været hos deg?

8. Gallup: En liten velkomst-gallup er både morsomt og nyttig. Et enkelt spørsmål som har relevans for temaet, med 4-5 svaralternativer er fint. Det gir nyttig informasjon og illustrerer de interaktive mulighetene som ligger i møteplattformen.

9. Teknisk kapasitet: Helst ikke trådløs internettforbindelse, fast linje er mer stabilt.

10. Teknisk kapasitet 2: Det er fornuftig å redusere antall videovinduer. Skal være mulig å ha opptil 30 personer med video og lyd samtidig, men ikke verdt å satse på.

11. Teknisk kvalitet: Det er lurt å slå av mikrofonene når en ikke snakker, ellers kan det lett bli lydforstyrrelser.

12. Teknisk kvalitet 2: En fordel om alle bruker høretelefoner.

13. Stil og form: Klar tale er gull. Snakk ikke for mye eller for fort. Poengtert og kortfattet. Husk at rytme og takt er raskere enn i et fysisk seminar.

14. Interaktivitet: Engasjer deltakere med spørsmål, enkle oppgaver, inviter til ulike sosiale medier (eksempel: Padlet – for en kort, kreativ økt sammen).

15. Interaktivitet 2: Kan være lurt å dempe interaktiviteten, for eksempel under en presentasjon, ved å krympe chatvinduet og legge det ned i et hjørne. Jo større chat-vindu, jo mer aktivitet.

16. Interaktivitet 3: En ny gallup underveis kan være effektivt for å få opp nye momenter etc.

Kom med innspill på våre facebook-sider

Nytt Synkron ute nå

Innhold:

  •  San Francisco: grunderen Gene Wade ønsker å lage et universitet hvor alle gjennomfører studiene.
  • MOOC produsenten Coursera forteller om sine planer
  • Duppetditter: Synkron har møtt twittergrunder og børsnyklomling Jack Dorsey og hørt om hans andre prosjekt: Square.
  • Digital vurdering: Vi ser på pilotprosjektene til Diakonhjemmet Høgskole og Universitetet i Stavanger.
  • Høgskolen i Molde legger sine forelesninger rett ut på Youtube.  Og det fungerer.
  • Ferske tall fra Nettstudentundersøkelsen 2013

God lesning!

Les bladet på nett her

Utlysning av prosjektmidler

Utviklingsmidler til nettskoler

Vox lyser ut 15,7 millioner kroner til utviklingsarbeid i nettskoler i 2014. Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Søknadsfristen er 17. desember 2013.

 

Tilskuddet skal gå til utvikling av undervisningsløsninger og læringsressurser. Det gjelder tre kategorier:

  • Undervisningsløsninger: omfatter utvikling av nye eller revidering av eksisterende studietilbud med ulike former for nye metoder og verktøy.
  • Læringsressurser: omfatter utvikling av selve læringsressursen, som er en sentral del av nettskolens undervisningstilbud.
  • Studentstøtte og studentadministrative tiltak: omfatter utvikling av læringsplattformer, utvikling av lærerrollen, kvalitetssikringssystemer, utvikling og forbedring av studentadministrative tiltak, både kvalitative tiltak og tekniske nyvinninger.

 

Soknadsskjema_2014 Utlysning for 2014

Frafallsprosent har sammenheng med studieopplegg

De som har hevdet at nettstudier gir mer frafall enn campusstudier har tatt feil, mener to forskere ved Linnéuniversitetet i Kalmar, Alastair Creelman og Linda Reneland-Forsman. De har forsket på frafall hos universitetsstudenter. Å sammenlikne gjennomstrømming i heltidsutdanninger på campus med deltidsstudier på nett gir misvisende og gale konklusjoner, sier Alastair Creelman.  Frafallet viser seg nemlig å variere mer mellom fakultetene og fagene enn mellom stedbasert og nettbasert. Hva er forklaringen?
– Kurs med den høgeste gjennomføringsprosenten har tre felles trekk: aktive diskusjonsfora, komplementerende medier og samarbeidsaktiviteter, sier de to forskerne. De mener at en må bort fra teoretiske læringsmodeller som legger vekt på atskillelsen av lærer og student i nettbaserte studier. De som driver campusundervisning kan lære av pedagogisk praksis i nettstudier, påpeker Creelman og Reneland-Forsman. De fant store variasjoner i fullføringsprosent ved Linnéuniversitetet, og ved to av fakultetene hadde nettstudier høgere gjennomføring enn de campusbaserte studiene,

Den svenske studien rusker opp i gamle oppfatninger, og det er sunt. Den viser også at nettpedagogikken gir gevinster for campusundervisning. Studentsamarbeid på nett, blant annet utviklet av nettskolene her hjemme, er i ferd med å bli god latin også for campusstudier. Her ligger verdifull kompetanse som må komme til nytte nå som lærerne skal etterutdannes i storstilt satsing. Det vil være praktisk med nettbaserte leveranseformer for lærernes etterutdanning, og de er trolig også dyktige på samarbeid enten det er på lærerrommet eller på nettet.
Creelman og Reneland-Forsmans artikkel: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2013/Creelman_Reneland-Forsman.pdf

Her blogger partilederne om fleksibel utdanning

Regjeringsskiftet er en realitet og snart vil de jobbe med statsbudsjettet som kom mandag 14. oktober. Her er hva en del av partilederne skriver om fleksibel utdanning, livslang og desentralisert læring, som gjestebloggere på FuNs medlemmers sider.

http://blogg.nks.no/2013/08/knut-arild-hareide-kultur-for-laering/

http://blogg.nks.no/2013/09/trine-skei-grande/

http://blogg.nki.no/2013/06/24/utdanning-en-viktig-samfunnsutfordring-2/