fbpx

Navigate / search

Spill og læring på The Gathering (TG)

Hvert år ved påsketider går verdens nest største gamersamling av stabelen i Vikingskipet på Hamar. Over 5000 unge spiser, sover og tenker spill 24 timer i døgnet. Og de oppnår en kompetanse som vekker utdanninginstitusjonenes nysgjerrighet. FuNs magasin Synkron var tilstede og tok pulsen på miljøet.

av Ebba Køber

Utsolgt: Det er over 5000 deltakere på TG hvert år. Foto: Synkron
Utsolgt: Det er over 5000 deltakere på TG hvert år. Foto: Synkron

 

Bernt Erik Sandnes lærer foreldre om spill på TG. Foto: Synkron
Bernt Erik Sandnes lærer foreldre om spill på TG. Foto: Synkron

-Det finnes en rekke utdanninger innenfor spilldesign i Norge, sier Bernt Erik Sandnes som holder foredrag om spill for foreldre på Vikingskipet. Jeg kan nevne Høgskolen i Nord-Trøndelag, Westerdals ACT, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Gjøvik, NOROFF, Norges kreative høyskole (Campus Kristiania).

Flere jobbmuligheter

– Men mer spennende synes jeg det er med spillifisering eller gamification, som det heter på engelsk. Dette er bruk av spill-elementer i områder som ikke nødvendigvis har med spill å gjøre. Her kan det være mange jobbmuligheter for de som er interessert i å lage spill. Jeg har kontakt med en rekke organisasjoner hvor bruk av spillelementer på nettsider eller i prosjekter er interessant. Det kan være innenfor staten, musikk- og reklamebransjen osv.

 

-Spillbransjen i Norge ligger etter den i Sverige og Danmark, men ting er i ferd med å skje. Med House of Nerds popularitet er det ikke usannsynlig at slike hus popper opp flere steder i landet med inkubator- og utvikler-miljøer, sier Sandnes.

Flere utdanningsinstitusjoner var tilstede med stand, blant annet FuN-medlem Universitetet i Oslo.

 

Gamere er sosiale

Foto: Synkron
Foto: Synkron

-Jeg ser på dette som ungdomsarbeid, sier John Morten Malerbakken, som har jobbet som frivillig på TG i 15 år. Han er blant annet stemmen som snakker over høyttaler-anlegget og forteller alle hva som skjer. – Her kan man gjøre som man vil, noen sitter ved PCen hele tiden og er fornøyd med det, men for flertallet er dette en sosial opplevelse.   Å se disse ungdommene utslitte, men lykkelige etter en uke med spill og sosialt samvær er god motivasjon for å fortsette jobben, sier Malerbakken som har fire sønner som alle har vokst opp med TG, og en av dem går nå på Westerdals på spilldesign.

 

Fakta TG

The Gathering (ofte forkortet til TG) er et datatreff som finner sted hver påske i Vikingskipet i Hamar. Det er Norges største og verdens nest største datatreff etter Dreamhack i Sverige. Arrangementet var første gang i påsken 1992, og har blitt arrangert hver påske siden. I starten var det et ganske rastløst arrangement, og flyttet rundt på seg fra år til år. Grunnet økt interesse for arrangementet og vanskeligheter med å finne store nok lokaler, ble Vikingskipet i Hamar valgt som nytt lokale i 1996, og har vært det siden. The Gathering trekker i dag over fem tusen deltagere hver påske, i hovedsak unge mennesker med interesse for data. Arrangementet er utsolgt hvert år. Kilde:Wikipedia.

TG: Mange får tips om jobb og utdanning. Foto: Synkron
TG: Mange får tips om jobb og utdanning. Foto: Synkron

 

Fem trender for fleksibel utdanning i 2015

1. Data-hviskernes år (Data whisperers) eksperter som mener å kunne trekke kunnskap ut av store mengder data og analysere dem på en fornuftig måte.  Hviskerne jobber blant annet med læringsanalyse (Learning Analytics) og Big Data innen utdanning.

2. Spill-basert læring er endelig i siget. Game-based learning har lenge vært spådd å bli en av trendene i utdanningen.  I år er det kanskje nærmere enn noen gang.  Med spill som Kahoot og fokus på e-sport og spill kan det bli en trend i 2015.

3. Vi blir digitale, også eksamen.  Flere land har allerede satt seg hårete mål for å få hele befolkningen over i den digitale verden.  Så også eksamen.  Koden er enda ikke knekt, foreløpig virker det som papirstykket bare er erstattet med en datamaskin.  Men vi er på vei.

4. Sikkerthet i høystetet.  Med Snowdon og flere avlyttingsskandaler både her hjemme og ute, er det viktigere enn noengang å opprettholde datasikkerheten. Så også på utdanningsfeltet.

5. Prioritering av frafallspolitikken. Vi tenker kreativt sammen på hvordan vi skal hanke inn dem som faller utenfor.

Full støtte til FuNs videre arbeid i komite-innstillingen i Stortinget

FuNs støtte var en periode halvert, men kuttet ble tilbakført i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling torsdag 4. desember. – Dette tar vi som et tegn på at utdanningspolitikerne i Stortinget fullt ut støtter det arbeidet vi og medlemmene gjør for fleksibel utdanning.  Det er sterkt beklagelig at kuttet til nettskolene ikke ble tilbakeført, og vi vil jobbe på spreng for å finne alternative måter å støtte medlemmenes utviklingsarbeid på, sier direktør Torhild Slåtto.

 

 

Konsekvenser av statbudsjettet for nettskolene

Regjeringen og samarbeidspartene KrF og Venstre ble idag enige om budsjettet. Fleksibel utdanning Norge synes det er ekstremt uheldig at kuttet i støtten til nettskolene blir opprettholdt.

-FuN har jobbet svært hardt siden kuttet ble kjent 8. oktober, med arbeid mot  partiene i Stortinget, departement og medier.  Dette arbeidet vil fortsette og vi har fått god støtte, sier styreleder Kristin Dahl.

-Vi vil jobbe iherdig for fortsatt støtte til miljøet, og ser nå på alternative veier å nå fram på. Vi satser på å komme tilbake med gode tiltak for næringen, sier direktør for FuN Torhild Slåtto.

Kjemper for nettstudiet som gav henne jobb

Debatt: Torunn Gjelsvik, Akademiet Nettstudier, Marthe Baade, Ulsteinvik Videregående skole og Kristoffer Hansen, Elevorganisasjonen.
Debatt: Torunn Gjelsvik, Akademiet Nettstudier, Marthe Baade, Ulsteinvik Videregående skole og Kristoffer Hansen, Elevorganisasjonen.

Mandag tok synshemmede Marthe Baade med ledsager turen fra Ulsteinvik til Oslo for å kjempe for det nettstudiet som ga henne jobb. Kuttet i statsbudsjettet fører til at utviklingsmidler, som blant annet kan bedre tilbudet til funksjonshemmede, forsvinner helt.

Marthe bidro i en paneldebatt på FuNKon14, årskonferansen til Fleksibel utdanning Norge. Her forteller hun litt om sin egen utdanningshistorie.

Marthe vil hjelpe andre

Marthe opplevde vanlig norsk skole som slitsom for henne som synshemmet. Det var vanskelig å følge med. (Les mer i egen artikkel her) Nettstudier ved NKI ble løsningen for henne som ville bli skoleassistent og hjelpe andre synshemmede i skolehverdagen.

Nå er hun i jobb som nettopp dette.  -Det er jo nettopp gjennom slike gode eksempler, en ser at nettstudier virkelig kommer til sin rett, sier rektor ved NKI, Wenche Halvorsen.

Les mer her

Nettstudier var løsningen for synssvake Marte Baade

Marthe ble Årets nettstudent 2010, her med juryleder Ingeborg Bø.
Marthe ble Årets nettstudent 2010, her med juryleder Ingeborg Bø.

av Torhild Slåtto

Nettstudier ble nøkkelen til utdanning og dermed til jobb for 29 år gamle Marte Baade fra Ulsteinvik. Som sterkt synshemmet elev hadde hun problemer med å følge med på videregående skole. Derfor valgte hun i stedet å studere på nett. Hun gjennomførte utdanning som skoleassistent og pedagogisk assistent med gode karakterer. I dag er hun assistent for en synshemmet elev ved Ulstein vidaregåande skule.

Assistent Marte Baade (29) gir råd og støtte. Hun kjenner situasjonen av egen erfaring. Hun satt selv i dette klasserommet da hun gikk på videregående. Med ti prosent syn på den ene øyet og fire prosent på det andre, pluss tunnelsyn på det ene øyet, kunne skoledagen være krevende. Ofte ble tempoet for raskt for henne.

Nå underviser hun i norsk, matematikk og spesialfag som mobilitet. Mobilitet handler om hvor en er, og det å kunne ta seg fram fra ett sted til et annet. Det viktigste utstyret i en del av disse timene er datamaskin med leselist. Leselista oversetter det som står på skjermen til blindeskrift. En leselist kan også bli brukt som et noteringshjelpemiddel. Det som blir skrevet på leselista kan bli overført til datamaskinen.

– Eg har også lærevanskar i tillegg til synshemminga. Når undervisninga i klasserommet gjekk for fort fram, så var det vanskeleg å få med seg alt som blei sagt. For oss synshemma er hørselen ein viktig sans. Det er lettare å få med seg det som blir sagt enn det som blir skrive ned på ei tavle.

Fra mistrivsel til suksess
Det ble ingen god skoleopplevelse for Marte Baade. Etter videregående valgte hun derfor nettstudier. Hun begynte på skoleassistent-studiet hos NKI Nettstudier høsten 2009, og fulgte opp med pedagogisk assistent og spesialpedagogikk for assistenter. Hun gjorde det så bra at hun vant prisen Årets nettstudent 2010.

21000 på nettstudier
I 2013 var det over 21 000 personer som studerte på nett hos de godkjente nettskolene. De fleste er voksne som kvalifiserer seg for arbeidslivet eller tar etter- og videreutdanning. Noen av nettstudentene og nettelevene har ulike lærevansker, sykdom eller funksjonshemminger. De vil fungere dårlig i klasserom og auditorium, men gjennomfører studiene med glans når de får studere hjemmefra. Marte Baade er et eksempel på hvordan nettstudier har ført til gode eksamener og jobb. Ett annet eksempel er 17-åringen med en vanskelig graviditet. Hun maktet ikke oppmøte på skolen, men med nettstudier hjemme og privatisteksamen fikk hun studiekompetanse og kunne fortsette med utdanning.

Eksemplene på ulike behov er mange, men det er ikke gitt at studietilbudene vil finnes på nett i framtiden. De private nettskolene har per i dag et bredt spekter av studietilbud, men de står nå i fare for å miste den eneste støtten de har på statsbudsjettet, midler til utviklingsarbeid, blant annet for elever med spesielle behov. Regjeringen har kuttet denne posten i årets budsjettforslag.

Struktur med konkrete mål
Marte Baade fant en måte å lære på som var ideell for henne.
– Nettstudia gjekk heilt fint med bruk av leselist. Eg fekk 4-arar, 5-arar og 6-arar. Studiet var så utruleg godt strukturert, med tydelege læringsmål for kvar studieeinheit. Eg likte så godt formuleringa «Når du er ferdig med studieeinheit 1 skal du kunne osv.» Det var konkrete mål og fast plan å gå etter. Dette passa for meg. Tempoet og tidspunktet styrte eg sjølv, og elles følgde eg vanlege skolesemester.

Innsendingsoppgavene var godt egnet for å trekke inn egne erfaringer. Marte Baade laget en gang en oppgavebesvarelse der hun beskrev aktivitetsopplegg for synshemmede elever med bruk av goalball. Goalball er et ballspill som egner seg spesielt godt for synshemmede. Nettlæreren ble imponert.

Skreddersy
Det fine med teknologi er mulighetene det gir for spesialtilpasninger for ulike funksjonshemminger, men det må brukes pedagogisk, og her gjør nettskolene en stor innsats.

– Hele den pedagogiske grunntanken til NKI bygger på at vi prøver å tilpasse læringsinnholdet ved å skreddersy leveransen til alle de ulike målgruppene vi møter, sier adm. dir. ved NKI Nettstudier, Wenche Halvorsen.

NKI Nettstudier har i dag et utviklingsprosjekt – med statlige støttemidler 2014 – hvor de tilrettelegger nettstudier for studenter med lese- og skrivevansker, samt de som har svake norskspråklige ferdigheter. Dette gjøres ved å utvikle et digitalt bibliotek, som inneholder en orddatabase og et ordprogram. Norsk nettskole utvikler treningsprogram på nett for dyslektikere. De 21 godkjente, private nettskolene jobber daglig med undervisningsløsninger og metoder for å utvikle pedagogisk bruk av teknologi.
Marte Baade
Pedagogisk assistent ved Ulstein vidaregåande skule, Ulsteinvik, Møre og Romsdal
Utdannet seg til skoleassistent og pedagogisk assistent ved NKI Nettstudier, 2009-2010

Fakta
En leselist er en rektangulær, flat boks med en leselinje som presenterer elektronisk tekst i form av punktskrift (braille). Punktskriften dannes av små plastpinner som kan føles ved en lett berøring med fingertuppene. Pinnene skyves opp gjennom huller i overflaten på leselisten ved hjelp av såkalt piezo-elektrisk mekanikk. Leselisten brukes som regel sammen med en datamaskin og plasseres i forkant av PC-tastaturet. Listen kobles til maskinen og styres av et dataprogram som kalles en skjermleser. Sammen med skjermleseren gjør leselisten det mulig for blinde og sterkt svaksynte å få tilgang til den informasjonen andre ser på skjermen.

Fakta
21 offentlig godkjente, private nettskoler
Fikk 15,7 mill kroner i støtte til utviklingsarbeid i 2014
Statsbudsjett for 2014: Foreslår å stryke støtten

http://www.vikebladet.no/nyhende/article283626.ece

Årets nettlærer og årets nettstudent er kåret!

Årets nettlærer og årets nettstudent med juryens leder Ingeborg Bø
Årets nettlærer og årets nettstudent med juryens leder Ingeborg Bø

Prisene ble tirsdag ettermiddag delt ut på FuNKon14, årskonferansen til Fleksibel utdanning Norge.

Årets nettstudent er Frida Siegrist Oliver fra Stavanger, student ved Akademiet Nettstudier

Hun er en 16 år gammel talentfull bratsjspiller som tar musikkutdannelse ved Barratt Dues Unge Talenter. Allerede etter jul i 9.klasse byttet hun til hjemmeundervisning pga mye reisevirksomhet og startet da med å ta fag hos Akademiet Nettstudier. Nå bor hun på hybel i Oslo og er i full gang med å gjennomføre videregående skole som nettstudent og tar flere eksamener hvert semester med gode resultater. I følge Akademiet Nettstudier er hun nå påmeldt 9 fag. Hun er en aktiv, målrettet og strukturert student som utnytter tiden og studiemateriellet. Hun benytter seg av fleksibiliteten i nettundervisning ved for eksempel å nytte reisetid til å studere.

Frida er et stjerneeksempel på hvorfor nettundervisning er viktig, og hun er en inspirasjon for oss alle.

Årets nettlærer 2014 er Arne Heimestøl bosatt i Hedalen

Han er lærer og undervisningsinspektør ved Globalskolen og nettredaktør for Heddalen.no.

I 1998 var han med å starte Globalskolen med 15 elever. Nå har skolen vokst til 1700 elever som er bosatt i 102 forskjellige land

Han står også bak nettressursen «Norsksidene» som er blitt en uvurderlig kilde til kunnskap for svært mange elever og lærere, ikke bare tilknyttet Globalskolen, men i hele Norge. Norsksidene er åpne for alle, og gjennomsnittlig har de ca. 5000 besøkende pr. dag.

Han sørger for å holde sidene oppdatert ved å samarbeide tett med Språkrådet, Norsk Nettskole og Høgskolen i Volda og gjennom tilbakemeldinger fra lærere og elever fra hele verden. Han er et lysende eksempel på hvordan deling og tilrettelegging av kunnskap kan gjøres.

Vi gratulerer med prisene!