Kontaktkonferansen for forsking og høgare utdanning - Fleksibel utdanning Norge
  • Tid: Tirsdag 10. januar
Les mer her

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her