Høyere utdanning som bærende kraft - hvilke spørsmål bør vi stille oss - Fleksibel utdanning Norge
  • Tid: Mandag 28. mars, kl 14.00 – 15.00
  • Sted: Digitalt

Patric Wallin er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU. Han er opptatt av læring, undervisning og pedagogikk i høyere utdanning, og om vi har gjort oss noen erfaringer i løpet av pandemien. Han vil revurdere forholdet mellom utdanning og forskning, og ønsker å gjenopprette universitetet som et sted for samarbeid mellom studenter og akademikere med felles formål for å skape kunnskap og mening sammen.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her