FuNs årsmøte og fagseminar 2023 - Fleksibel utdanning Norge

 

Fagseminaret startet med en digitalt kompetent 100-åring: Norges grønne fagskole – Vea var den første i landet som fikk fagområdeakkreditering og har nasjonalt nedslagsfelt innen grønne design- og miljøfag. I år fyller Vea 100 år og har i disse årene gått fra å være Hagebruksskolen for kvinner til å bli en moderne fagskole med en innholdsrik portefølje. De jobber hele tiden med å heve den digitale kompetansen i hele staben. Hvordan? Med systematisk arbeid og utviklingsmidler fra HK-dir. Utviklingsansvarlig Anne Stine Solberg og IKT-koordinator Håkon Aulie Nettum forteller.

Innovasjonsansvarlig Michael Erneland, Sporveien, har innlegget «Korte, skreddersydde og virkelighets-forankrede kurs«. Ny teknologi og kunnskap fører til et større mulighetsrom for industrier og bedrifter til å gjennomføre arbeid smartere, mer holdbart og til lavere kostnad enn tidligere. Men dette setter press på den ansatte og virksomheten; å sette seg inn i ny teknologi uansett bakgrunn og tidligere utdanning. Her er korte, skreddersydde og virkelighetsforankrede kurser en måte å bygge over kunnskapsgapet og sikre en oppdatert arbeidskraft for fremtiden.

Så var det årsmøte med idemyldring og mingling fra kl 17.30. Nytt styre i FuN finner du her   Årsmeldingen for 2022 finner du her

Styreleder Anne Eggen Lervik takket av avtroppende styremedlemmer Stian Sørlie Eriksen, Henning Skau og Golara Heydari.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her