FuNKon 22 "Gjenbruk og nettbruk" - Fleksibel utdanning Norge

Tony Bates: 12 Golden rules for teaching in the digital age

Presentasjon fra NDLA: Sammen skaper vi framtidas læring

Presentasjon fra HK-dir: Bransjeprogram: fleksible utdannings- og opplæringstilbud

Presentasjon fra Universell: Kunstig intelligens– nye muligheter for elever med nedsatt funksjonsevne

Presentasjon fra Folkeuniversitetet: Digital Badges

Presentasjon fra ICDE: Bærekraftsmålene og fleksibel utdanning

 

Onsdag 23.november

12.15

Registrering og lunsj

13.00

Velkommen (Bjerke)

v/ FuNs styreleder Anne K. Eggen Lervik

13.05

Eksponensiell utvikling og hyperadapsjon - fremtiden er fantastisk (Bjerke)

Eirik Norman Hansen, foredragsholder og rådgiver

13.35

Muligheter med Kahoot! (Bjerke)

Audun Uggerud, Kahoot! (audunu@kahoot.com)

13.50

Bærekraftsmålene og fleksibel utdanning - hva er vår rolle? (Bjerke)

Juliane Granly, prosjektleder, ICDE

13.50

Kunstig intelligens– nye muligheter for elever med nedsatt funksjonsevne (Årvoll)

Sigrid Skavlid, Seniorrådgiver , Universell utforming AS

14.15

Pause

14.30

Fleksibel undervisning og aktiv læring på nett - et eksempel (Bjerke)

Susanne Koch og Hilde Sundfær, pedagogiske rådgivere og Anette Hestdal Loso, student, Lovisenberg diakonale høgskole

14.30

WORKSHOP: Hvordan kan vi skape det reflekterende, åpne og aktive klasserommet ved hjelp av K!EDU? (Årvoll)

Audun Uggerud, Kahoot! (audunu@kahoot.com)

15.15

Eksempel på vellykkede læringsdesign i nettundervisning (Bjerke)

Svend Andreas Horgen, Seksjonssjef, Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge

15.15

Kompetanseutvikling av NAV-ansatte – et samarbeid mellom NAV og HINN (Årvoll)

Ingjerd Thon Hagaseth, HINN/NAV

15.40

Utdanningssentrene – UH-sektorens forlengede arm og samfunnsutvikleren regionene trenger (Årvoll)

Vegard Herlyng, styreleder Norske Utdanningssentre

16.00

Pause/innsjekk hotell

17.00

Are the12 golden rules for teaching with technology still relevant after 35 years? Has online learning gone backwards as a result of the pandemic? (Live på Zoom) (Bjerke)

Dr. Tony Bates, Ontario’s Distance Education & Training Network. Contact North, Canada

17.45

Årets nettpedagog (Bjerke)

Kvalitetsutvalget, FuN

18.00

Velkomstdrink/mingling i konf.området

18.30

Konferansemiddag (1. etasje)

Torsdag 24.november

09.00

Introduksjon til panelsamtale

Mette Villand, leder i FuNs kvalitetsutvalg

09.10

Panel: Hvordan sikre kvalitet i desentralisert og fleksibel utdanning? (Bjerke)rke)

Jørund Jørgensen, seniorrådgiver, avdeling for innovasjon i utdanning, HK-dir, Margareta Holtensdotter Lützhöft, Høgskulen Vestlandet, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Høgskolen i Innlandet og Mette Villand, leder i FuNs kvalitetsutvalg

09.40

Korte kurs med lang effekt og bruk av korte moduler som gir studiepoeng (Bjerke)

David Sagen, Handelshøyskolen BI

09.40

Bli kjent med NDLAs tilbud og ta det i bruk i nettundervisning (Årvoll)

Margreta Tveisme, ped. leder, NDLA

09.40

WORKSHOP: Kan skolen bli mer fleksibel – en podcast. (Grorud))

Christian Lomsdalen, UiB med Lilli Brenne Røv, Globalskolen og Lise Robertsen, Utdanning vest (Troms og Finnmark FK)

10.20

Pause

10.35

Gjenbruk av læringsressurser - utfordringer og muligheter (Bjerke)

Ingebjørg E. Nondal, moderator for NDLAs nye samarbeids- og delingsarena

10.35

Et europeisk pilot-prosjekt med «Digital badges» (Årvoll)

Susanne Schmachtenberg, Folkeuniversitetet

10.35

WORKSHOP: Hvordan bruke og lage escape rooms i opplæring (Grorud) NB! Varer til kl 11:30

Eivind Sehested Zakariassen, NDLA

11.00

Pause

11.15

Korte, skreddersydde og virkelighetsforankrede kurs (Bjerke)

Michael Erneland, Head of Innovation, Oslo Sporveier

11.45

Microcredentials: New phase and face of higher education? (Bjerke)

John Brennan, professor emeritus, UK Open University

12.30

Avslutning og en matbit på vei hjem

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her