Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden) - Fleksibel utdanning Norge
  • Tid: Tirsdag 20. september
Les mer her

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her