fbpx

Navigate / search

Året som har gått har vist behovet for kvalitet i nettutdanning

av styreleder i FuN, Kristin Dahl.

2020 ble koronaåret.  

Hele utdanningssektoren fra grunnskole til høyskole og universitet har gjort et formidabelt utviklingsarbeid for å kunne gi et alternativt digitalt undervisningstilbud.  Den akutte innsatsen og kompetanseutviklingen som har funnet sted kan ikke undervurderes.  

Men Zoom- og Teamstrøttheten er også noe mange har kjent på, både i rollen som undervisere og elever/studenter.  Og noen kan kanskje sitte igjen med en oppfatning av at det er undervisning på Teams og Zoom som er digital undervisning?  

Den første begeistringen over at det var mulig å få på plass tilfredsstillende digitale undervisningstilbud har blitt erstattet av en mer nyansert diskusjon. Og kanskje også en viss skepsis til digital undervisning?  

Fleksibel utdanning Norge skal fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring. Det betyr ikke at vi mener at nettundervisning skal ta over/erstatte all fysisk undervisning.  2020 har lært oss at nettundervisning kan være et veldig godt verktøy i verktøykassa brukt på rett måtemen samtidig har det også synliggjort betydningen av kvalitet i undervisningen – uavhengig av det digitale eller det fysiske.  

Vi må ta med oss erfaringer på godt og vondt fra 2020 der undervisere og studenters stemmer må høresDen nye normalen’ vil sannsynligvis innebære at vi blir mer bevisste på hvordan de ulike verktøyene best kan utnyttes for å støtte opp under læringsprosessene – enten om det er ansikt til ansikt eller digitalt. God pedagogikk må ligge i bunnen, uavhengig av fysiske eller digitale klasserom.   

Vi er ganske sikre på at vi fremover vil se et bredt bilde av nettbaserte og blandingsmodeller, der de digitale og fysiske flatene utnyttes og spiller hverandre gode på mer nyanserte måter.  

FuN er i en unik posisjon ved å være navet i et nettverk av medlemmer innenfor hele utdanningsspekteret, der vi kan være tett på og ha direkte kontakt med et bredt spekter av fagfolk på feltet.  

Kvalitet i fleksibel utdanning og læring er FuNs fanesak, og dette arbeidet vil forsterkes i 2021. FuNs medlemmer sitter på mange års erfaring innenfor feltet, og denne kunnskapen vil vi ta med oss inn i arbeidet med videreutvikling av både kvalitetsnormer og kvalitetsveileder 

Gjennom dette arbeidet kan FuN være en viktig bidragsyter til å heve kvaliteten i fleksibel læring på hele utdanningsområdet.  

Comments

Torhild Slaatto
Reply

Mange gode poeng, Kristin!
Min kjepphest: Den gode og tilstedeværende (synkront eller asynkront) læreren/veilederen/fasilitatoren vil alltid være viktig.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.