fbpx

Navigate / search

FuN gir råd til regjeringen

Direktør i FuN, Tommy Bull Henstein
Direktør i FuN, Tommy Bull Henstein

I juni legger regjeringen frem sin strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. FuN har hatt møter med utdanningsminister Henrik Asheim og regjeringspartiene i utdanningskomiteen for å gi våre råd.

– Det er svært positivt at det kommer en strategi som tar for seg feltet fleksibel utdanning direkte, sier Tommy Bull Henstein, direktør i Fleksibel utdanning Norge. – For oss har det vært viktig at regjeringen har fått høre fra de som tilbyr disse utdanningene. De som vet hvor skoen trykker. Derfor har vi brukt vinteren til å snakke med både universiteter, høyskoler, fagskoler og flere. Vi har rett og slett spurt; Hva bør politikerne gjøre?

Fem møter og tre brev med råd
I møte med politikere og med Kunnskapsdepartementet har FuN overlevert råd til strategiarbeidet både muntlig og skriftlig. I én runde har vi levert en lengre liste med råd om hvordan vi skaper flere fleksible tilbud og hvordan vi motiverer til at flere bruker tilbudene.

Les FuNs liste med råd til regjeringspartiene

Senere har vi også på bestilling levert råd knyttet til enkelttema. Regjeringen har både vært interessert i hvordan vi gir bedre arbeidsforhold for de fagansatte som arbeider med fleksible utdanninger, og de har også interessert seg særlig for kvalitetsarbeid. På begge disse temaene har FuN brukt sitt nettverk til å belyse problemstillingene og peke ut løsninger for regjeringen.

Les FuNs råd om incentiver for fagansatte

Les FuNs råd om kvalitet i fleksibel utdanning

Stort engasjement fra sektoren
Det er FuNs medlemmer som har stått for kunnskapsgrunnlaget til rådene vi har gitt. Henstein er imponert over all den innsikten som medlemmene har bidratt med. – I 2019 opprettet vi et utdanningspolitisk panel som skal være FuNs særlige rådgivere i saker som omhandler utdanningspolitikk. I vinter har medlemmene i panelet både sendt skriftlige innspill og deltatt i flere politiske workshops for å utmeisle råd som sektoren stiller seg bak. Resultatet har vært bra både for medlemmer og for regjeringen, sier Henstein. – Men vi har også gått ut til enkeltinstitusjoner når vi har sett at problemstillinger ligger tett på deres arbeidsfelt. Dét er jo verdien av at våre medlemmer utgjør et stort og mangfoldig fagnettverk. Det er alltid noen som har stor kompetanse på enkelttema.

Fleksibel utdanning Norges utdanningspolitiske panel er åpent for alle medlemmer. Man kan foreslå deltakere inn i panelet ved å ta kontakt på henstein@fleksibelutdanning.no.

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning legges frem av regjeringen i juni i år. I etterkant av dette skal strategien følges opp med satsinger og tiltak for å nå de målene som blir utpekt. Fleksibel utdanning Norge vil selvfølgelig også være en aktiv rådgiver når strategien skal bli konkret politikk.