fbpx

Navigate / search

Hva er egentlig god nettundervisning? Få tilsendt FuNs veileder og få tips, oversikter og undervisningsopplegg

FuNs lille røde: Kvalitet i nettundervisning – en veileder

 

 

HVORFOR DENNE BOKA?
Fleksibel utdanning Norge ønsker å styrke undervisningskvaliteten i fleksibel og nettbasert utdanning. Vi vil støtte dem som er i en læringsprosess, slik at de får best mulig hjelp til organisering av undervisning, læringsaktiviteter og vurdering.

HVA INNEHOLDER BOKA?
Det er en praktisk og “matnyttig” kvalitetsguide i åtte kapitler for nettbasert undervisning. En teoretisk del: Planlegging for god undervisning – en modell Og en praktisk del: Konkretiseringer, fordypning og eksempler.

HVEM ER BOKA FOR?
Målgruppa for veilederen er først og fremst de som utvikler, planlegger og gjennomfører undervisning og læringsaktiviteter i studier på nett. Vi håper like fullt at ledere, administrativt ansatte, IKT-medarbeidere og andre vil ha nytte av den.

HVORDAN BRUKE BOKA?
Vi mener at veilederen kan brukes på to måter. Den kan leses fra begynnelse til slutt, som en fagbok om nettbasert utdanning. Hvis en er helt fersk som underviser eller fagansvarlig eller fersk i nettsammenheng, kan dette være en god tilnærming. Veilederen kan også brukes som en inspirasjonsbok. Underveis finnes det bokser med konkrete råd og tips delt av erfarne nettundervisere eller med spørsmål å tenke over. Disse kan spore til diskusjon i gruppa av fag- og undervisningsansvarlige eller brukes i sjekklistesammenheng.

HVEM FORMIDLER BUDSKAPET?
FuNs Kvalitetsutvalg, bestående av: Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI, Mette Villand, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer, og Gjermund Eikli, Norsk Nettskole. De har lagt ned et omfattende arbeid for å få fram en nyttig veileder. Videre har følgende personer deltatt i deler av arbeidet: Anders Nome og Michelle Storakeren, Høgskolen Kristiania Nettstudier, og Wenche Halvorsen og Blake W. Miller, NKI Nettstudier. Andre ressurspersoner som har vært trukket inn i arbeidet, er Anna Steen Utheim, Handelshøyskolen BI, og Anne Mette Bjørgen, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer. Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, er utvalgets sekretær.

HVEM STÅR BAK?
Fleksibel utdanning Norge

Få Fleksibel utdanning Norges guide til god nettundervisning tilsendt kostnadsfritt! Bestill boka på papir på post@fleksibelutdanning.no. (Husk riktig postadresse)  Ellers ligger boka tilgjengelig som nedlastbar PDF og digitalt leselig på ISSUU her

 

Webinar 2021: God praksis fra nettutdanning, opptak

Storskala videreutdanning av engelsklærere på nett ved Årets nettpedagog 2020, opptak av webinar

 

Ragnhild Elisabeth Lund
Ragnhild Elisabeth Lund

Ragnhild Elisabeth Lund ble kåret til Årets nettpedagog 2020 av FuNs kvalitetsutvalg. Hun og teamet ved USN leverer et 100% nettbasert studium: «Kompetanse for kvalitet – Videreutdanning for lærere i Engelsk 1 (1-7)». Studiet tilbys på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og har i inneværende studieår 224 studenter.

I dette webinaret forteller hun om hvordan emnet er rigget for at det skal være mest mulig selvinstruerende, samtidig som deltakerne skal oppleve et forpliktende og utviklende læringsfellesskap.  Emnet består av en rekke ulike komponenter som legger opp til selvstudium, men også til samarbeid i par og i større og mindre grupper. Samlinger i Zoom, med oppgaver knyttet til pensum, egne praksiserfaringer og egen språktrening, står sentralt i studiet.

Det blir satt av tid til å stille spørsmål, dele erfaringer og komme med innspill.

Onsdag 13. januar kl 1400-1500