fbpx

Navigate / search

Nytt styre i Fleksibel utdanning Norge

Fra venstre: Olgunn Ransedokken, OsloMet, Christian Kjekshus, Universitetet i Oslo, Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI, Geir Hareide Hansen, Nettskolen Nordland, Stine Hvila Lind, Fagskolen Tinius Olsen, Morten Flate Paulsen, NooA. Randi Stemland og Thomas Stavø Johnstone var ikke til stede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Olgunn Ransedokken, OsloMet, Christian Kjekshus, Universitetet i Oslo, Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI, Geir Hareide Hansen, Nettskolen Nordland, Stine Hvila Lind, Fagskolen Tinius Olsen, Morten Flate Paulsen, NooA. Randi Stemland og Thomas Stavø Johnstone var ikke til stede da bildet ble tatt.

På årsmøtet 25. april ble det valgt inn tre nye styremedlemmer til FuNs styre. Nytt av året er at det er gjort plass til en studentrepresentant, og at leder ble valgt inn for to år i likhet med øvrige styremedlemmer. Kristin Dahl fra Handelshøyskolen BI ble gjenvalgt som styreleder, mens Christian Kjekshus fra Universitetet i Oslo og Randi Stemland fra Nord Universitet ble innvalgt som nye styremedlemmer. Thomas Stavø Johnstone fra Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) fikk plassen som studentrepresentant. Som varamedlemmer for ett år ble Geir Hareide Hansen fra Nettskolen Nordland gjenvalgt, mens Stine Lind fra fagskolen Tinius Olsen kom inn som ny vararepresentant.

Velkommen til fagseminar og årsmøte 2019

Tid og sted: 25.april 2019, Hotel Scandic Helsfyr, Innspurten 7

Program FAGSEMINAR

1400-1445

Kom på fagseminar om digital universell utforming!

ved Randi E Hagen, Høyskolen i Innlandet

1450-1515  Nytt fra Fleksibel utdanning Norge:

LANSERING I: FuNs utdanningspolitiske panel

LANSERING II: Funn fra medlemsundersøkelsen 2019

LANSERING III:  FuNKon19

1515-1530  Pause

1530 ÅRSMØTE

1630 MINGLING – Som alltid god prat, mat og drikke, som varer til vi blir
          ferdigsnakket   

Fagseminaret er åpent for alle, årsmøtet er kun for medlemmer. Meld deg på innen 15. april til Petter Kjendlie kjendlie@fleksibelutdanning.no

Fleksibel utdanning har en nøkkelrolle i kompetansereformen «lære hele livet»

Fleksibel utdanning Norge har gitt sitt innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning, som skal levere sin endelige rapport 1. juni. Vårt hovedbudskap er at fleksibel utdanning har en nøkkelrolle i kompetansereformen og vil måtte stå for en stor del av løsningen når flere voksne skal videreutvikle sin kompetanse mens de er i jobb.

Her er noen av våre hovedpunkter:

  • Øremerking av midler til fleksible og desentrale etter- og videreutdanningstilbud innenfor alle fagområder
  • Både poenggivende formell utdanning og uformell opplæring er viktig
  • Flere kortere, modulbaserte fleksible utdannings- og opplæringstilbud
  • Mer forskning på fleksibel og nettbasert læring
  • Utprøving av alternative finansieringsmodeller for livslang læring

 

Se innspillet på Kompetanse Norge sine nettsider (høyre kolonne)