fbpx

Navigate / search

Årets nettstudent og Årets nettlærer er kåret: Viser spennende og viktig bruk av teknologi i praksis

 

Årets nettstudent 2016:

9-årige Alexander går på ungarsk skole
– tar norske fag på nett om kvelden

Niårige Alexander Løke Gautestad er skoleelev i Györ i Ungarn. Han bor der sammen med sin berømte mor, håndballspiller Heidi Løke. Norskundervisningen får han på nett, fra Globalskolen, og i tillegg samfunnsfag og KRLE. Han har vært en dyktig elev. Så dyktig at han er kåret til Årets nettstudent 2016 av bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge.

Alexanders norske lærere ved Globalskolen er imponert. De nøler ikke med å karakterisere han som en superelev. Han er fulltidselev ved ungarsk skole på 4. trinn, og tar de norske kjernefagene ved siden av. Det er en krevende skoledag for han. Like fullt har han utmerket seg som en engasjert og pliktoppfyllende nettelev med grundige innleveringer og utfyllende besvarelser, sier lærerne. Han har lært å skrive norsk, og vil ikke ligge etter norske medelever når han kommer hjem.

 – Det har vært veldig viktig for meg å legge til rette for at Alexander skal kunne gli rett inn i sin norske klasse når vi en gang flytter hjem. Globalskolen har sørget for dette, sier Heidi Løke fra Györ. – Alexander synes det er stor stas å få en slik utmerkelse. Han er stolt og glad!

Selv sier den unge prisvinneren at han vil takke lærerne på Globalskolen som har fulgt han opp uke etter uke. Både sønn og mor liker måten Globalskolen legger opp undervisningen på. – De har mange morsomme og gode oppgaver, og en fin blanding av utfordringer som gjør at barna lærer veldig mye. Skolen har dessuten dyktige lærere som er veldig flinke til å følge opp elevene. Dette er mor og sønn enige om. Alexander får overrekt diplom og pris på skolen sin i Gyor i dag.

Det er bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN) som deler ut prisen. Årets nettlærer 2016 blir også kåret, og det vil skje på FuNs konferanse førstkommende tirsdag.

  

Årets nettlærer 2016:

Foto: Hjørdis Hjukse
Foto: Hjørdis Hjukse

Petter Kongsgården, HSN, tror på
digital didaktikk med samspill og deling

Petter Andreas Kongsgården er kåret til Årets nettlærer 2016. Han underviser på det nettbaserte studieprogrammet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), der han har ansvar for pedagogikk.

I begrunnelsen for prisen legges det vekt på Petters innovative bruk av teknologi som stimulerer til dybdelæring. Han har en systematisk oppfølging av studentene med hjelp av digitale verktøy. Dette bidrar til god interaksjon studenter imellom, og mellom student og lærer. Han følger det gode pedagogiske prinsippet om å variere. Han utfordrer seg selv som underviser, og han utfordrer og overrasker studentene på stadig nye måter. Dette gir gode resultater. Dessuten, og det er viktig i en tid med store digitaliseringsutfordringer for norsk høyere utdanning, Petter deler sine erfaringer med andre, gjennom foredrag og publikasjoner.

Det er bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN) som deler ut prisen. Valget falt på nettopp Petter Andreas Kongsgården fordi han prøver ut digitale verktøy, vinner erfaringer, går videre og formidler sine erfaringer. Miljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og i særdeleshet miljøet ved tidligere Høgskolen i Telemark, viser seg å være et sted hvor utprøving og bruk av digitale verktøy stimuleres og støttes sterkt av ledelse og kollegaer.

Teknologi i undervisning

Petter har hovedfag i pedagogikk og er nå i gang med sitt doktorgradsstudium. Tidligere var han lærer i ungdomsskolen og videregående skole, rektor ved en ungdomsskole, og han har også vært forsker og direktør ved Telemarksforsking-Notodden. Forskningsprosjektene hans knyttet til doktorgradsarbeidet, har dreid seg om bruk av teknologi i undervisning, læring og vurdering for læring både i grunnskole og videregående opplæring. Temaet for doktorgraden hans er «Hvordan vurdering for læring i teknologirike læringsmiljøer kan bidra til endring av vurderingspraksiser og øke elevers medvirkning i egen læringsprosess.»

Samspill

På spørsmål om hva som er nettunderviserens viktigste oppgaver eller roller, har Petter klare svar.

– Jeg tenker da på følgende to oppgaver: Å legge til rette for et godt samspill mellom studentene og mellom studentene og meg, og å bidra til at studentenes læringsprosesser er transparente. Det vil si at de er synlige, og hvor jeg legger opp til «vurdering for læring» med feedback både som «medstudent-vurdering» og lærervurdering.

– Hva anser du som den største gevinsten med å bruke digitale verktøy i undervisningen?

– Det er muligheten til samspill, samarbeid og deling, uavhengig av tid og sted, at man kan jobbe både synkront og asynkront, og at studentene på den måten blir gode «læringsressurser» for hverandre.

Jeg kan veilede studentene når de er midt oppe i læringsprosessen, for eksempel jobber når de jobber med en oppgave eller problemstilling, uavhengig av tid og sted. Teknologien skaper disse mulighetene, uavhengig av om det er nettstudenter eller campusstudenter. Det gjør læringsprosessene fleksible. Dette kunne jeg ikke gjort uten ved bruk av teknologi.

Digital didaktikk
Hva tror du om utviklingen av nettbaserte utdanningstilbud i framtida?

– Uavhengig av teknologi – fordi den endrer og utvikler seg raskere enn vi liker å tenke på – så er utfordringen for oss som jobber med utdanning å skape en didaktikk som integrerer teknologi og didaktikk – en digital didaktikk. Teknologi bidrar ikke til læring i seg selv, like lite som kalkulatoren gjør det, eller for den saken skyld blyanten gjør det. Det er bare verktøy. Skal vi som jobber med utdanning «overleve» som utdannere, må vi skape troverdighet for at våre institusjoner er viktige institusjoner for læring. Da tenker jeg at vi må skape en digital didaktikk som bl. a tar opp i seg det jeg skriver om på de to foregående spørsmålene.