fbpx

Navigate / search

Realisere viktig utdanningspolitikk

– Det er riktig og viktig å støtte Fleksibel utdanning Norge. Utdannings-Norge trenger FuN, og vi er med på å realisere viktig utdanningspolitikk, sa styreleder Kristin Dahl på statsbudsjetthøringen i Stortinget tirsdag. – FuN representerer bredden av offentlig og private tilbydere på alle utdanningsnivåer. Det gir bl.a. mulighet for kompetansebygging og erfaringsdeling på tvers av små og store tilbydere.

FuN brukte også sine tilmålte minutter under høringen til å lansere et forslag om en nyordning med såkornmidler for innovasjon og utvikling av pedagogisk bruk av teknologi. Her skal flere skoleslag med kompetanse på nettpedagogikk og digitale læringsformer kunne søke midler. Begrunnelsen for en slik ordning er
– at Norge skal oppnå pedagogiske gevinster av netteknologi og digitale verktøy
– at utdanning skal bli fleksibel og dermed tilgjengelig for hele befolkningen
– at omstilling og nykvalifisering skal skyte fart

FuN møtte til høring sammen med Voksenopplæringsforbundet, som tok opp forslaget i statsbudsjettet om å øremerke 10 prosent av studieforbundenes midler (206 mill kr) for tilbud for svake grupper. Vofo mener at dette strider mot formålsparagraf og intensjon med studieforbundenes virke, og ønsker ikke slik øremerking.   Både FuN og Vofo var tilfreds med at støtten til voksenopplæringsorganisasjonene ble videreført.

Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, mange trenger påfyll av kvalifikasjoner og mange befinner seg utenfor skoler og campus. Norgesuniversitetet som gir midler til utviklingsprosjekter i fleksibel, høyere utdanning, har fått redusert bevilgning. Nettskolene mistet sin bevilgning i fjor. NOU-en om digitale læringsformer er ikke fulgt opp med midler. Vi savner en innovasjonspott for de som tilbyr utdanning på en fleksibel måte, tilpasset arbeidsliv, livssituasjon og bosted. Nettskoler, fagskoler, høgskoler, universiteter bør trekkes med for å utvikle slike utdanningstilbud. Norge trenger kompetanseutvikling og kvalifisering på alle fronter for å møte utfordringene i arbeids- og næringsliv. Staten har et ansvar for å stimulere og stille med økonomiske incentiver for at de relevante utdanningstilbudene skal finnes.