fbpx

Navigate / search

Genier uten hjerne

Av : Kari Olstad

A brainless crowd is a scary thing. Photo by  sookie/flickr.com
A brainless crowd is a scary thing. Photo by sookie/flickr.com

Tilgang på informasjon uten evne til å bruke den kritisk kan være skummelt. Informasjon er ikke det samme som kunnskap, og med det første uten det andre blir vi kanskje litt som sci-fi-ens roboter?

Da jeg var 12, ble jeg passe vettskremt av Arnold Schwarzenegger i ‘The terminator’. Sju år senere kom oppfølgeren og jeg ble noe mindre vettskremt, men en ting var fortsatt skummelt: måten robotene skanner mennesker med blikket, og umiddelbart får opp masse informasjon om dem. Nå er det ikke lenger science fiction, det er Google glass.

Informasjon er makt, og det trenger ikke en gang være eksklusiv informasjon. Førstemann som bruker Google glass til å glitre i sosiale sammenhenger har en fordel. Ville du ikke bli smigret om noen var så interessert i deg at hun husket alt du fortalte. Ville du ikke blitt engstelig om hun også husket alt du aldri hadde fortalt?

Informasjon er i dag allment tilgjengelig. (Og da mener jeg tilgjengelig for den delen av allmenheten som bor i land der informasjonsflyt ikke aktivt saboteres av myndigheter, eller dårlig infrastruktur legger altfor mange hindringer i veien.)

Jeg hadde en gang et datakurs med en gruppe lærere (tid, sted og utdanningstrinn skal være usagt) hvorav de fleste ikke hadde noen overdreven teknisk selvtillit (for så vidt kan det samme sies om meg). Noen mente at nå som all informasjon ligger så tilgjengelig på internettet, er det liten vits å lære elevene basiskunnskaper lenger. Så jeg ga dem en utfordring: Hvem er førstemann til å finne på nettet navnet til presidenten av Barakasthan og årsaken til at USA nå har forbudt trær i alle byparker? Ingen løftet så mye som et øyebryn, langt mindre en hånd. De bare kastet seg over Google. (Og hvis du nå selv skal til å google; dette er tullball fra ende til annen, og jeg hadde regnet med å få i det minste et lite «Hæ?».)

Når vi tar en total og generell mangel på oppmerksomhet i vår daglige ferd på internett i betraktning, og legger til den naivitet de fleste av oss presenterer oss og deler stoff med, da er det på tide å bli redd. Skikkelig åttitallskrekkfilmredd. Særlig når vi leser artikler som denne.

For det skumle er jo ikke alt som finnes der ute, det er hva vi gjør med det.

Kommer vi til å bli som filmens roboter og reagere automatisk på alt som popper opp foran øynene våre? Kommer vi til å ha tilgang på alskens info, men mangle evnen til å skille sant fra usant, til å bruke informasjonen klokt, etisk, kritisk?

For English version, click here:

Brainless genius

By: Kari Olstad

A brainless crowd is a scary thing. Photo by  sookie/flickr.com
A brainless crowd is a scary thing. Photo by sookie/flickr.com

I was 12 when Arnold Schwarzenegger decided to scare the living daylight out of us with ‘The Terminator’, and old enough to not be very scared seeing ‘The Terminator II’ seven years later. Still, one thing was just as spooky in the sequel; the way the robots scan their targets and get all sorts of information about them. Today that is not science fiction anymore, it’s Google glass.

Information is power, and it doesn’t have to be exclusive. The first one to use smart glasses to sparkle at social events will have an advantage. Wouldn’t you be very flattered if a person is interested enough to remember everything you tell him? Wouldn’t you be freaked out if he also remembers all those things you didn’t tell?

Information is available to us all. (And by “us all” I am of course referring to people in countries who aren’t actively restricting access to this information or areas where infrastructure is so poor that information is unavailable for practical reasons.)

I was teaching a group of teachers (I will not say what level or country) whereof most were not very tech-savvy (neither am I, to be fair). Some of them complained that with everything so available on the internet, there would be no need for basic knowledge anymore. So I gave them a challenge: Who is the first to tell me if the name of the president of Barakasthan using the most efficient search on internet, and why has USA just banned trees in parks within all city borders? No one even raised an eye brow, much less a hand. They just went to work –and by work I mean Google. (If you plan to Google this yourself, let me save you the trouble: This is total bogus, and I was thinking it would trigger at least a small “huh?”.)

Consider this total ,and general, lack of awareness and mix it with the naivety with which we create a digital presence, and it is time to be scared again; good old fashioned eighties style horror movie scared. Especially when reading articles like these:

Because the scary thing is not what is out there, it is how we process it.

Will we be like the robots of the Terminator movies, reacting to whatever information that pops up in front of us? Have access to all kinds of information, but be unable to choose, unable to use the information wisely, to use it ethically, to use it even remotely critically?

Fem trender for fleksibel utdanning i 2015

1. Data-hviskernes år (Data whisperers) eksperter som mener å kunne trekke kunnskap ut av store mengder data og analysere dem på en fornuftig måte.  Hviskerne jobber blant annet med læringsanalyse (Learning Analytics) og Big Data innen utdanning.

2. Spill-basert læring er endelig i siget. Game-based learning har lenge vært spådd å bli en av trendene i utdanningen.  I år er det kanskje nærmere enn noen gang.  Med spill som Kahoot og fokus på e-sport og spill kan det bli en trend i 2015.

3. Vi blir digitale, også eksamen.  Flere land har allerede satt seg hårete mål for å få hele befolkningen over i den digitale verden.  Så også eksamen.  Koden er enda ikke knekt, foreløpig virker det som papirstykket bare er erstattet med en datamaskin.  Men vi er på vei.

4. Sikkerthet i høystetet.  Med Snowdon og flere avlyttingsskandaler både her hjemme og ute, er det viktigere enn noengang å opprettholde datasikkerheten. Så også på utdanningsfeltet.

5. Prioritering av frafallspolitikken. Vi tenker kreativt sammen på hvordan vi skal hanke inn dem som faller utenfor.