fbpx

Navigate / search

A Magazine for Flexible Education

Synkron is Flexible Education Norway’s magazine for innovative education. The magazine covers the field of flexible education, the gaming industry, the Edtech industry and education in general. We also cover the arts, (e)books, moocs and apps in education.

The magazine is available in both print and online, and is distrubuted for free.  The language is mainly in Norwegian, but the English issues can be found online

For newer content in English, please see Synkrononline.no

 

Regjeringen gir tilsvar på OECDs rapport om kompetansestrategi

For et halvt år siden stilte OECD sin diagnose av det norske kompetansesystemet, og torsdag 4. september kom resepten da strategirapporten ble presentert på Freia sjokoladefabrikk.

OECD-direktør Andreas Schleicher la fram fem tiltak som svar på det som er framhevet som Norges hovedutfordring: at vi har for store ubrukte ressurser. Vi får ikke ut kompetansepotensialet i befolkningen.

De fem viktigste tiltakene OECD anbefaler Norge å iverksette:

1. Utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi

2. Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning

3. Styrke sammenhengen mellom utvikling av kompetanse og økonomisk vekst

4. Utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning

5. Styrke insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft

Etter- og videreutdanningssystemene vil møte mange utfordringer både når det gjelder kapasitet og infrastruktur. Fleksibel utdanning Norges medlemmer har viktig kunnskap og erfaring som trengs for å være med på å bygge opp et godt system, og de kan bidra sterkt til handlingsplanen som nevnt i punkt to.

Norge skal vokte seg vel for å ta snarveier for å løse kapasitetsproblemene. Kvalitet koster, og ingen er tjent på kompromisser på det området. FuN bør derfor  være en av premissleverandørene for et etter- og videreutdanningssystem som faktisk fører fram mot den kompetanseutviklingen Norge etterspør –nå og i framtiden.

Kunnskapsministerens innlegg fulgte OECD-direktørens, og Røe Isaksen lovte at Regjeringen Solberg skal være den første regjeringen som legger fram en samlet kompetansepolitisk strategi i samarbeid med sentrale aktører og interessenter for å styrke økonomisk verdiskapning, konkurransekraft og produktivitet, men først og fremst er det en strategi for å investere i mennesker.

Se hele innslaget.

Les kommentaren fra Virke.