fbpx

Navigate / search

Vil bruke lokal kompetanse for å ta i bruk nettstudier i undervisningen

Under et skolemøte for å diskutere private skoler i regi av Virke, på Westerdals i Oslo onsdag, sa statssekretær Birgitte Jordal i sitt innlegg at de nye nettmulighetene innenfor utdanning var ingen forberedt på, og at det pr i dag ikke var mulig å få integrert dette i den offentlige skolen.  Løsningen ble å «rulle ut» pilot-prosjekter laget av folk med kunnskap for å integrere dette i undervisningen på sikt.

Studenter med spesielle behov og studenter som har falt ut av ordinær undervisning er også en målgruppe for nettstudier. -Alle sier at dette er mulig å få til, men per i dag er det ingen som har et reelt tilbud for disse gruppene, konkluderte statssekretæren.

«The power of presence»

av Torhild Slåtto

Tilstedeværelse står det med stor skrift på veggen hos de finske nettveilederne som jobber for skolen Otavan Opisto i Mikkeli i Finland. De sitter geografisk spredt og veileder 700 elever, de fleste voksne som falt ut av skolegangen som unge, og som nå tar fatt i utdanningen sin på nytt. Veilederne snakker ikke om den fysiske tilstedeværelsen sammen med studenten, men nærværet og kontakten i veiledningsprosessen. Jeg synes de har et godt start-tips: Bruk den nettkanalen som studenten er mest fortrolig med, enten det er Skype, Google Hangout, Facebook, SMS eller noe annet.

De finske veilederne ønsker seg en lærebok i «The power of presence». Kanskje den burde hete «Kraftfull veiledning»  på norsk. De har for øvrig allerede flere kapitteloverskrifter klar:
– Tidsfaktoren: Gi raskt svar, men ikke nødvendigvis med en eneste gang
– Personfaktoren: Tilpass deg studentens måte å skrive på
– Stedsfaktoren: Vis hvor du oppholder deg fysisk når du kommer online
– Lyttefaktoren: Lytt aktivt til studenten
– Følelsesfaktoren: Vær villig til innimellom å by på egne følelser
De praktiserer i tillegg en ikke-verbal-faktor. Når de snakker med studentene i sanntid, bruker de webkamera for å få med den ikke-verbale kommunikasjonen også. Med video blir veilederen synlig, og avstanden oppleves som kortere.

Mye av dette vil være kjente råd og tips for nettlærere og nettveiledere. Men kanskje er «personfaktoren» mindre praktisert? De finske veilederne sier at de «lytter» til studenten, ser på hvordan hun/han uttrykker seg. Så prøver de å finstille egen stil og skrivemåte til studentens uttrykksform. På denne måten skaper de en tilstedeværelse gjennom god interaksjon med studenten.

Hva mener dere, norske nettlærere og nettveiledere?

—-
Mer om samme sak i DialogWeb:

Andre artikler om veiledning på nett:
Nettlærer Per Martin Skogsholm forteller om sin veiledning av studenter i DialogWeb:

Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

Nordisk nettverk for voksnes læring inviterer til webinar. Dette er Webinar #3 i oppkjøringen til «Nordiske broer for livslang læring», og handler om broen mellom utdanning og arbeidsliv. Hvordan sikre framtidas konkurransekraft?

Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv
9. April kl 14.00-15.00 CET
Med Ingegerd Green      Moderator: Torhild Slåtto

Varifrån ska arbetskraften när antalet yrkesverksamma i de nordiska länderna sjunker? Hur utformas nödvändiga system och strukturer för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentligt näringsliv? Vems är ansvaret att gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar motsvarar företagens och arbetsplatsernas kompetenskrav? Vad gör företagen/arbetsplatserna själva för att systematiskt utveckla yrkeskompetensen hos de som redan är anställda? Hur reducerar vi den arbetslöshet som beror på otillräcklig kompetens kopplat till lediga jobb?

Praktisk informasjon:
Alle som melder seg på mottar en lenke til møterommet, når det er tid for webinaret er det bare å klikke på lenken, skrive navnet sitt og klikke enter room. Det eneste utstyret du trenger for å delta er fungerende lyd på PC’en, eventuelt headset eller høyttalere. Kommentarer, spørsmål og innspill i webinaret gjøres skriftlig via chat-funksjonen.

Mer informasjon og påmelding her: