fbpx

Navigate / search

Frafallsprosent har sammenheng med studieopplegg

De som har hevdet at nettstudier gir mer frafall enn campusstudier har tatt feil, mener to forskere ved Linnéuniversitetet i Kalmar, Alastair Creelman og Linda Reneland-Forsman. De har forsket på frafall hos universitetsstudenter. Å sammenlikne gjennomstrømming i heltidsutdanninger på campus med deltidsstudier på nett gir misvisende og gale konklusjoner, sier Alastair Creelman.  Frafallet viser seg nemlig å variere mer mellom fakultetene og fagene enn mellom stedbasert og nettbasert. Hva er forklaringen?
– Kurs med den høgeste gjennomføringsprosenten har tre felles trekk: aktive diskusjonsfora, komplementerende medier og samarbeidsaktiviteter, sier de to forskerne. De mener at en må bort fra teoretiske læringsmodeller som legger vekt på atskillelsen av lærer og student i nettbaserte studier. De som driver campusundervisning kan lære av pedagogisk praksis i nettstudier, påpeker Creelman og Reneland-Forsman. De fant store variasjoner i fullføringsprosent ved Linnéuniversitetet, og ved to av fakultetene hadde nettstudier høgere gjennomføring enn de campusbaserte studiene,

Den svenske studien rusker opp i gamle oppfatninger, og det er sunt. Den viser også at nettpedagogikken gir gevinster for campusundervisning. Studentsamarbeid på nett, blant annet utviklet av nettskolene her hjemme, er i ferd med å bli god latin også for campusstudier. Her ligger verdifull kompetanse som må komme til nytte nå som lærerne skal etterutdannes i storstilt satsing. Det vil være praktisk med nettbaserte leveranseformer for lærernes etterutdanning, og de er trolig også dyktige på samarbeid enten det er på lærerrommet eller på nettet.
Creelman og Reneland-Forsmans artikkel: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2013/Creelman_Reneland-Forsman.pdf

Her blogger partilederne om fleksibel utdanning

Regjeringsskiftet er en realitet og snart vil de jobbe med statsbudsjettet som kom mandag 14. oktober. Her er hva en del av partilederne skriver om fleksibel utdanning, livslang og desentralisert læring, som gjestebloggere på FuNs medlemmers sider.

http://blogg.nks.no/2013/08/knut-arild-hareide-kultur-for-laering/

http://blogg.nks.no/2013/09/trine-skei-grande/

http://blogg.nki.no/2013/06/24/utdanning-en-viktig-samfunnsutfordring-2/

Konferanse om digital eksamen

Sammen med Universitetet i Bergen inviterer en ekspertgruppe fra Norgesuniversitetet og UHR til seminar på UiB 13. og 14. november 2013. Seminaret vil ha en praktisk tilnærming til temaet med fokus på gode eksempler, nye muligheter, erfaringsdeling og klargjøring av felles utfordringer.

13. november vil hovedfokuset være skoleeksamen, tekniske løsninger og administrative utfordringer. 14. november er fokuset pedagogisk perspektiv og setter søkelyset på eksamen i endring. Det er mulig å melde seg på én av dagene.

Les mer her

Nytt nummer av Nordic Journal of Digital Literacy

Årets tredje utgave av tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy handler om «Subject specific and pedagogical use and integration of ICT». Nordic Journal of Digital Literacy er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 2 – publisering i tidsskriftet gir poenguttelling i tellekantsystemet i akademia. Tidsskriftet er en elektronisk publikasjon, som er gratis for alle og kan lastes ned enten som hele hefter eller enkeltartikler. Tidsskriftet gis ut av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med Universitetsforlaget. Les nummeret her.