fbpx

Navigate / search

Det gjennomtenkte – og enkle

Læreren må ha kompetanse på læringsteknologi og være motivert til å lage gjennomtenkte, pedagogiske opplegg med en forståelig struktur.Når teknologien blir for vanskelig for den som skal lære, kan den bli et hinder for læringsutbyttet, i stedet for å gi en merverdi. Dette er en stor utfordring for alle som benytter teknologi i læring.

Anne Kirah

Anne Kirah, senior designantropolog, holdt et glitrende åpningsforedrag om menneske og teknologi på NFF-konferansen 16. november. En må alltid ta utgangspunkt i mennesket når det utvikles ny teknologi, var en av Kirahs klare utsagn.

Voksenlæreren

The Adult Educator in Knowledge Society” er et europeisk prosjekt som handler om voksenlærerens kompetanse. Hva må en lærer for voksne beherske, hvilke funksjoner og roller må hun eller han fylle? Prosjektet har tatt mål av seg til å bidra i denne prosessen.Bildet: Prosjektleder Audrone Valiuskeviciute