fbpx

Navigate / search

Kvalitet med UiB

Torild Eikaas EideUniversitetet i Bergen (UiB) ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) har deltatt i det EU-støttede kvalitets- og nettverksprosjektet, EQUIPE. Prosjektets mål er å bidra til kvaliteten ved høyere utdannings- institusjoner. In English