fbpx

Navigate / search

ONLINE EDUCA BERLIN 2007

Den norske fellesstanden på årets Online Educa Berlin ble en vellykket satsing. Norske utdanningsinsitusjoner og norske e-læringsfirma stod side om side for å «selge» Norge og norske utdanningsprodukter. Utstillingen varte fra 28. til 30. november 2007. ONLINE EDUCA er en av de ledende konferansene innen e-læring, med 2000 deltakere og en stor utstilling.  Se www.online-educa.com Bildet viser den norske arbeidsgruppen for Online Educa Berlin, sammen med Olav Vaagland fra Kunnskapsdepartementet.

Statsbudsjettet 2008 – Status quo

Tilskudd til fjernundervisning er i statsbudsjettet foreslått økt med 4,3 prosent, dvs en justering i tråd med forventet prisstigning. Ut fra de politiske signaler om betydningen av fleksibel og livslang læring, hadde vi imidlertid denne gang håpet på en reell økning.  Fjernundervisning ser imidlertid ut til å være i samme båt som mange andre områder innen utdanningssektoren. Det vil si kompensasjon for prisvekst, men ingen økning utover det.