fbpx

Navigate / search

Hvem fortjener en pris?

Det er åpnet for nominasjoner til Boldic Award 2013 . Boldic Award er en nordisk-baltisk pris for spesiell innsats innen «any open distance learning activity connected to adult learning». Norske vinnere tidligere er NKI Nettstudier og Universitetet I Bergen. Frist for nominasjon: 1. oktober 2013.

En ny utdanningsrevolusjon i gang

Aftenposten skriver om fenomenet moocs, og hvordan Norge tar tak i dette. Det belyser noen viktige spørsmål i forhold til veien videre. "Det er studiestart og blanke skjermer. Men i enorme servere verden over samles og formidles digital kunnskap i et forrykende tempo. Revolusjon sier noen, hype sier andre. Uansett hva det kalles: Utdanningsteknologien privatiserer, demokratiserer og kommersialiserer kunnskapsformidlingen. Samtidig." 

Nytt NOU-utvalg om fagskoleutdanning

– Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal vurdere fagskoleutdanningens plassering i utdanningslandskapet og arbeidslivet. Dette gjør vi for å øke synligheten og statusen på fagskolefeltet, sier statsråd Kristin Halvorsen i en pressemelding.
Utvalget skal se på hvordan fagskolens kvalitet, synlighet og status kan økes, og hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. Utvalget skal også gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. Utvalget vil også kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte. Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang.
NFF ser positivt på utredningen, og imøteser blant annet en endring av opptaksregler som ett av resultatene. Ønsket om å øke synligheten og statusen til fagskolene er også helt på sin plass.

Fagskolepoeng

Til tross for sterk støtte for å bruke «studiepoeng» som begrep også i fagskoleutdanning, har Kunnskapsdepartementet nå bestemt at det skal benevnes «fagskolepoeng». Begrunnelsen fra KD er «svært delte meninger» om hvilket begrep som skal brukes. NFF var blant de som argumenterte for å bruke «studiepoeng».
En viktig grunn til å bruke begrepet fagskolepoeng, sier KD i sitt rundskriv, er at «mange av høringsinstansene som har gitt uttrykk for at de ønsker begrepet studiepoeng, også uttrykker ønske om endringer som går langt utenfor det rent terminologiske.»
I samme pressemelding sier KD at det kan bli aktuelt å endre betegnelsen «fagskolepoeng» etter at et nytt NOU-utvalg om fagskoleutdanning har gjort sin utredning.
Kunnskapsdepartementets rundskriv om forskriften: Rundskriv F-05-13

10 september; konferanse om MOOC, og NFF-mottagelse med navnefest.

MOOC – ”massive online open course” – har fått stadig større oppmerksomhet internasjonalt og nasjonalt. I konferansen skal det settes søkelys på at MOOC er på vei til Norge. Den første MOOC-konferansen her i landet går altså av stabelen 10. september i Forskningsparken i Oslo. Frist for påmelding: 29. august (med begrenset kapasitet vil konferansen kunne være fulltegnet før frist). 
Program og påmelding: http://bit.ly/mooctilnorge
Arrangører er Universitetet i Oslo (USIT) og Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Uninett, BIBSYS, NFF, NTNU, Norgesuniversitetet.
Samme dag, og straks konferansen er ferdig, inviterer NFF til mottakelse med navnefest. Da vil vi markere overgangen til nytt navn for NFF, ny logo, nytt ansikt på nettet osv. Sett av datoen, 10. september kl 1630. Stedet blir Forskningsparken i Oslo. Vi sender ut invitasjon medio august, men noter gjerne datoen nå.
Oppdatering; konferansen er nå fulltegnet, det går fremdeles an å melde seg på mottagelsen.