fbpx

Navigate / search

NVL og NFF

NFF har påtatt seg oppgaven med å være norsk koordinator for NVL. Oppdraget gjelder i perioden 2009-2012. NVLs sekretariat vil i denne perioden ligge hos VOX på Skullerud i Oslo.  Koordinator i perioden er Petter Kjendlie, administrasjonskonsulent hos NFF.

 
NVL
är ett nordiskt projekt som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. NVL:s arbete baseras på Nordiska Ministerrådets Strategiplan för utbildning och forskning, samt på SVL:s (Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande) / ordförandelandets årliga handlingsplan.
NVL:s vision
NVL arbetar tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande perspektiv. NVL:s vision är att visa mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska dimensionen.
NVL skall fungera som mötesplats för projekt och miljöer, mellan policy och praxis. NVL skall främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande.

Norsk koordinator for NVL

NFF har påtatt seg oppgaven med å støtte NVL med en koordinator som skal ta seg av NVLs satsinger og prioriteringer i Norge. Jakob Sletten vil inneha denne oppgaven til og med 2012. NVL har sitt sekretariat hos VOX på Skullerud. Dette åpner for mange muligheter med tanke på nordisk samarbeid!

NVL:s arbete baseras på Nordiska Ministerrådets Strategiplan för utbildning och forskning, samt på SVL:s (Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande) / ordförandelandets årliga handlingsplan.

rets nettlærer og årets nettstudent 2009

NFF gjør det til tradisjon å hedre nettlæreren og nettstudenten! Prisene deles ut på NFF-konferansen 17. og 18.november, vær der for å få med deg hvorfor vinnerne fortjener heder. Vær der for å ta del i deres erfaringer!Hvem kan bli valgt?

Nettlærere som bruker IKT innovativt, kommuniserer godt med studentene sine, trekker studentene inn i læringsarbeidet eller på annen måte har gjort en ekstrainnsats.
Nettstudenter som kan vise til gode resultater, som er delaktige og aktive, har gjennomført mange kurs og som har gjort en ekstra innsats.
Merk at dette ikke er absolutte kriterier skrevet i stein, men heller retningslinjer for hva man bør se etter.
BRUK DETTE ELEKTRONISKE SKJEMAET FOR Å NOMINERE EN NETTLÆRER ELLER NETTSTUDENT
Vi møtes på NFF-konferansen i november!

Nordplus Voksen Søkeseminar 30.oktober

VELKOMMEN TIL SØKESEMINAR!
NVL (Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande) inviterer i samarbeid med VOX til et eget søkeseminar for alle som ønsker å søke på midler innenfor Nordplus Voksen-programmet. Vi ønsker flere gode prosjektsøknader til prosjekter om voksnes læring. Seminaret avholdes i VOX sine lokaler fra 12.00 – 15.00
Elektronisk påmelding:    https://www.questback.com/nfficde/nordplusvoksen/
Nordplus Voksen:
http://www.nordplusonline.org/eng/adult
Håndbok:
http://www.nordplusonline.org/eng/content/download/400/3276/file/Nordplus%20Handbook%202009%20final%20ver%2001.pdf
 
Kontaktperson:
Jakob Sletten, Norsk NVL koordinatorsletten@nade-nff.notlf: +47 22510480
 
 

__Synkron nr 1-2 2012

       

Profil: Clayton Christensen, forfatteren av "Disrupting Class" og "The Innovative University".
Hjørnespark-spalten: Arne Krokan,
Nytt (e)bokbilag: Anmeldelser, Intervjuer.
Digital historiefortelling,
ufrivillig på YouTube,
samisk nettskole i grunnskolen.

        Les nummeret