fbpx

Navigate / search

16 tips om webinarer – flere kommer

av Torhild Slåtto
Et webinar er som et seminar hvor vi sitter tett sammen. Mens én snakker, skriver de andre lapper (les: chatmeldinger) til hverandre. Samtidig går det bilder over en felles storskjerm.
Onsdag denne uka deltok jeg på et nordisk webinar med 160 deltakere, og med webinar-ildsjel Alastair Creelman som primus motor. Tema for webinaret var ganske enkelt effektive webinarer, hvordan oppnå det?
Fleksibel utdanning Norge, www.fleksibelutdanning.no, samler webinar-erfaringer og vil publisere dem som råd og tips, dilemmaer og fallgruver. Kom gjerne med dine råd, advarsler eller spørsmål, så tar vi det med videre.

Tips og ideer :
1.Planlegging: Webinaret trenger minst like god planlegging som et seminar – fordi formatet er lite og kompakt, og tida er knapp. Planlegg for stram regi.

2.Layout på skjermen: En ryddig og oversiktlig layout anbefales. Skjermen deles inn i de vinduene en har bruk for, f eks video-vindu, deltakerliste, chatvindu og visningsplass for slides eller tavle. Når en behersker teknikken og kan endre layouten underveis, åpner det for å lage en koreografi som skifter med ulike faser i webinaret.

3.Tommelfingerregel: Bedre å kjøre enkel layout hele veien enn å rote det til underveis.

4. Varighet: Jeg anbefaler en times varighet. En får gjort mye på 60 minutter. Blir det lenger, mister vi konsentrasjonen. Mange deltar i webinar innimellom andre gjøremål, og da kan det være vanskelig å avse mer tid enn maksimum en time.

5. Planlegging 2: Det er lurt å dele på oppgavene: La en ta seg av det tekniske, inkludert koreografi. La en annen ha møteledelse og ta seg av innledere, debatt osv. På store webinarer kan det være lurt med en egen person til å fange opp spørsmål i chatvinduet underveis, for så å sende dem videre til rette vedkommende når det er tid for spørsmål.
6. Velkomst: Deltakerene bør ønskes velkommen inn i webinaret, enten via chat eller muntlig fra møteleder (som da er synlig i videovinduet).

7. Velkomst 2: Viktig at alle «melder seg inn» i webinaret ved å skrive noe. Et åpningsspørsmål til alle med svar i chat-en er hendig, f eks «hva er din forventning til dagens tema», eller ganske enkelt «hvor holder du til». I vår del av verden er det alltid aktuelt med «hvordan er været hos deg?

8. Gallup: En liten velkomst-gallup er både morsomt og nyttig. Et enkelt spørsmål som har relevans for temaet, med 4-5 svaralternativer er fint. Det gir nyttig informasjon og illustrerer de interaktive mulighetene som ligger i møteplattformen.

9. Teknisk kapasitet: Helst ikke trådløs internettforbindelse, fast linje er mer stabilt.

10. Teknisk kapasitet 2: Det er fornuftig å redusere antall videovinduer. Skal være mulig å ha opptil 30 personer med video og lyd samtidig, men ikke verdt å satse på.

11. Teknisk kvalitet: Det er lurt å slå av mikrofonene når en ikke snakker, ellers kan det lett bli lydforstyrrelser.

12. Teknisk kvalitet 2: En fordel om alle bruker høretelefoner.

13. Stil og form: Klar tale er gull. Snakk ikke for mye eller for fort. Poengtert og kortfattet. Husk at rytme og takt er raskere enn i et fysisk seminar.

14. Interaktivitet: Engasjer deltakere med spørsmål, enkle oppgaver, inviter til ulike sosiale medier (eksempel: Padlet – for en kort, kreativ økt sammen).

15. Interaktivitet 2: Kan være lurt å dempe interaktiviteten, for eksempel under en presentasjon, ved å krympe chatvinduet og legge det ned i et hjørne. Jo større chat-vindu, jo mer aktivitet.

16. Interaktivitet 3: En ny gallup underveis kan være effektivt for å få opp nye momenter etc.

Kom med innspill på våre facebook-sider