Navigate / search

Vedtekter

FuN er en organisasjon for personer og organisasjoner som er opptatt av fleksible undervisningsformer, og institusjoner som driver fjernundervisning, fleksibel utdanning og støtter opp om organisasjonens formål.

Reviderte vedtekter 28.april 2015: VEDTEKTER_2015_vedtatt_280415