Navigate / search

Om FuN

Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge er en nasjonal interesseorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger. Organisasjonen ble stiftet i 1968, og har siden spilt en aktiv rolle i utviklingen av fleksibel utdanning i Norge. Medlemmene i organisasjonen er i dag offentlig godkjente nettskoler, universiteter og høgskoler, private institusjoner og bransjeopplæringssentra. Fleksibel utdanning Norge er et samarbeids- og kontaktorgan i saker om fleksibel utdanning for Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge.

Medlemmene tilbyr til sammen et imponerende mangfold av utdanninger, utdanningsløp og fag, fra grunnskoletilbud for norske barn i utlandet, til videregående skole, fagskoleutdanning, høyere utdanning og tilpassede kurs for arbeidslivet.

Fleksibel utdanning Norge er en pådriver for å utvikle nettpedagogikken og finne fram til brukervennlig teknologi som kan stimulere læringsprosessen for den enkelte. Samarbeid med institusjoner i Norden, Europa og verden for øvrig gir nyttig erfaringsutveksling og ny kunnskap.