Navigate / search

Norske midler

PES2020

(Forskningsrådet – PES2020)
Formål: Styrke norsk deltagelse i H2020
Hvem kan søke: Universiteter og høgskoler kan søke om en årlig rammebevilgning hvorav deler kan benyttes til posisjoneringsaktiviteter
Søknadskriterier finnes på: forskningsradet.no
Søknadsfrist: 15. februar 2017/løpendeMidler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:


Videreutdanning til lærere

(Kunnskapsdepartementet/skoleeier)
Formål: Videreutdanning i basisfag, andre fag og pedagogikk for lærere
Hvem kan søke: Lærere
Søknadskriterier finnes på: udir.no
Søknadsfrist: 1. mars

Kompetansepluss (BKA-midler)

(Forvaltes av Vox)
Formål: Støtte til opplæring for arbeidstagere med kort formell utdanning.
Hvem kan søke: Kurstilbydere i samarbeid med den enkelte virksomhet
Søknadskriterier finnes på: vox.no
Søknadsfrist: 8. august 2016

Tilskot til læremiddel på nynorsk

(Forvaltes av Vox)
Formål: «Tilskotsordninga skal sørgje for at det blir utvikla og produsert læremiddel på begge målformer innanfor opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar der det ikkje er grunnlag for kommersiell utgiving»
Hvem kan søke: Forlag og andre som produserer læremiddel
Søknadskriterier Søknadsskjema lastes ned på : vox.no
Søknadsfrist: 1. september 2016

Norpart

(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Bidra til økt kvalitet i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet med fokus på master- og ph.d.-nivå
Hvem kan søke: Alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjonar i Norge og tilsvarende partner fra et av samarbeidslandene
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: forventes ny søknadsfrist i 2019

Eurasiaprogrammet

(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Støtte prosjektsamarbeid mellom institusjoner i Norge og institusjoner i Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina.
Hvem kan søke: Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjonar i Norge og tilsvarende partner fra et av samarbeidslandene
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: Prosjektetableringsstøtte 22. april 2016 (løpende saksbehandling)
Langsiktige prosjekter 5. september 2016 kl 15:00
Kortsiktige prosjekter 17. oktober 2016 kl 15:00

UTFORSK

(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.
Hvem kan søke: Akkreditert høyere utdanningsinstitusjoner i Norge/utdanningsinstitusjoner med akkreditert utdanningsprogram sammen med akkreditert institusjon i et av strategilandene.
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: Langsiktige prosjekter 31. mai 2016 kl 15:00
Kortsiktige prosjekter 17. oktober 2016 kl 15:00

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Utvikle langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner mellom institusjoner i Norge, USA og Canada.
Hvem kan søke: Akkreditert høyere utdanningsinstitusjoner i Norge/utdanningsinstitusjoner med akkreditert utdanningsprogram sammen med akkreditert institusjon i USA eller Canada
Søknadskriterier finnes på: pdf for langsiktige prosjekter og pdf for kortsiktige prosjekter
Søknadsfrist: Langsiktige prosjekter 31. mai 2016 kl 15:00
Kortsiktige prosjekter 17. oktober 2016 kl 15:00

Nordområdeprogrammet 2013-2018

(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Øke, styrke og formidle kunnskap om nordområdene.
Hvem kan søke: Akkreditert høyere utdanningsinstitusjoner i Norge/utdanningsinstitusjoner med akkreditert utdanningsprogram sammen med akkreditert institusjon i et av de prioriterte samarbeidslandene: Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-korea og USA
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: 17. oktober 2016 kl 15:00

Utvikling av læremidler
(Forvaltes av Udir)
Formål: Utvikle læremidler for smale fagområder, minoritetsspråklige elever eller særskilt tilrettelegging.
Hvem kan søke: Ingen spesielle krav til søkere
Søknadskriterier finnes på: udir.no
Søknadsfrist: 7. september 2016

Prosjektmidler 2017 fra Norgesuniversitetet

Formål: Støtte prosjekter innen innsatsområdene «aktiv læring», «digitale læringsformer for arbeidslivet» og/eller «digital vurdering».
Hvem kan søke: Alle norske, akkrediterte universiteter og høgskoler og institusjoner med utdanninger som er akkrediterte som høyere utdanning.
Søknadskriterier: Prosjekter for inntil to år. Veiledning blir gitt på Norgesuniversitetets høstkonferanse eller på telefon/nettmøte. Kontakt Ida Grepperud 77 62 31 70 / ida.grepperud[ætt]norgesuniversitetet.no