Navigate / search

Norske midlerPES2020
(Forvaltes av Forskningsrådet – PES2020)
Formål: Styrke norsk deltagelse i H2020
Hvem kan søke: Universiteter og høgskoler kan søke om en årlig rammebevilgning hvorav deler kan benyttes til posisjoneringsaktiviteter
Søknadskriterier finnes på: forskningsradet.no
Søknadsfrist: Løpende


Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 14. februar, 25. april, 12. september og 10 oktober


Eurasiaprogrammet
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Støtte prosjektsamarbeid mellom institusjoner i Norge og institusjoner i Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina.
Hvem kan søke: Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjonar i Norge og tilsvarende partner fra et av samarbeidslandene
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: Åpen utlysning for langvarige prosjekter 15. desember 2017 kl 1500Relaterte tilbud


Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist: Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år


Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:
Videreutdanning til lærere
(Kunnskapsdepartementet/skoleeier)
Formål: Videreutdanning i basisfag, andre fag og pedagogikk for lærere
Hvem kan søke: Lærere
Søknadskriterier finnes på: udir.no/regjeringen.no
Søknadsfrist: 1. mars 2016


Kompetansepluss (BKA-midler)
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Støtte til opplæring for arbeidstagere med kort formell utdanning.
Hvem kan søke: Kurstilbydere i samarbeid med den enkelte virksomhet
Søknadskriterier finnes på:
Søknadsfrist: 8. august 2016


Tilskot til læremiddel på nynorsk
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: «Tilskotsordninga skal sørgje for at det blir utvikla og produsert læremiddel på begge målformer innanfor opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar der det ikkje er grunnlag for kommersiell utgiving»
Hvem kan søke: Forlag og andre som produserer læremiddel
Søknadskriterier Søknadsskjema lastes ned på : vox.no
Søknadsfrist: 1. september 2016


Norpart
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Bidra til økt kvalitet i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet med fokus på master- og ph.d.-nivå
Hvem kan søke: Alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjonar i Norge og tilsvarende partner fra et av samarbeidslandene
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: forventes ny søknadsfrist i 2019


Utvikling av læremidler
(Forvaltes av Udir)
Formål: Utvikle læremidler for smale fagområder, minoritetsspråklige elever eller særskilt tilrettelegging.
Hvem kan søke: Ingen spesielle krav til søkere
Søknadskriterier finnes på: udir.no
Søknadsfrist: 10. august 2016


Utviklingsmidler fagskole
(Forvaltes av Kunnskapsdepartementet/Norgesuniversitetet)
Formål: Kvalitet i fagskoleutdanningen
Søknadskriterier sendt til hver enkelt fagskole
Søknadsfrist: 12. mai 2017


FINNUT
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Styrke forskning og innovasjon i utdanningssektoren
Hvem kan søke: Enheter og virksomheter i sektoren i samarbeid med FoU-miljøer
Søknadskriterier finnes på: forskningsradet.no
Søknadsfrist: 24. mai 2017 kl 13:00


INTPART
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Legge til rette for varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA
Hvem kan søke: Norske universiteter, høgskoler eller andre norske forskningsinstitusjoner
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Introduksjonswebinar for søkere 25. april
Søknadsfrist: 24. mai 2017


Prosjektmidler 2018 fra Norgesuniversitetet
Formål: Støtte prosjekter innen innsatsområdene «aktiv læring», «digitale læringsformer for arbeidslivet» og/eller «digital vurdering».
Hvem kan søke: Alle norske, akkrediterte universiteter og høgskoler og institusjoner med utdanninger som er akkrediterte som høyere utdanning.
Søknadskriterier: Prosjekter for inntil to år. Veiledning blir gitt på Norgesuniversitetets høstkonferanse eller på telefon/nettmøte.
Søknadsfrist: 20. oktober 2017

UTFORSK
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.
Hvem kan søke: Akkreditert høyere utdanningsinstitusjoner i Norge/utdanningsinstitusjoner med akkreditert utdanningsprogram sammen med akkreditert institusjon i et av strategilandene.
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: Fireårige prosjekter 31. mai 2017 kl 1500
Toårige prosjekter 22. september 2017 kl 1500