Navigate / search

Kontingentsatser

Kontingent for institusjonsmedlemmer:
1-4 ansatte kr 10 000*
5-9 ansatte kr 15 000*
10 ansatte og over kr 20 000*
Enkeltmedlemmer: kr 1 650*
* reguleres etter konsumprisindeks