fbpx

Navigate / search

Første delrapport fra MOOC-utvalget er her

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte 21. juni 2013 et utvalg som skal vurdere hvordan norske utdanningsmyndigheter og institusjoner skal forholde seg til den raske framveksten av høyere utdanningstilbud levert over internett. Utvalget ledes av professor Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

Utvalgets delrapport 13. desember 2013

MOOC-utvalget har lagt fram sin delrapport. Rapporten gir en statusbeskrivelse av utviklingen av MOOC og lignende tilbud, både internasjonalt og nasjonalt. Utvalget kommer også med sine første vurderinger av hvilke muligheter og utfordringer som følger av MOOC for norsk høyere utdanning og for kompetanseutvikling i samfunnet, herunder arbeids- og næringsliv.

Les mer om rapporten på kunnskapsdepartementets sider