Navigate / search

Europeiske midler

Relaterte tilbud


Dorea Educational Institute
Non-profit org/Erasmus+
Søknadsfrist: Løpende

Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:Erasmus + Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen
Formål: Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 2. februar 2017 kl 12:00


Erasmus + Mobilitet for elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen
Formål: Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 2. februar 2017 kl 12:00


Erasmus + Mobilitet for ansatte i skolesektoren
Formål: Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.
Hvem kan søke: Videregående skoler
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 2. februar 2017 kl 12:00


Erasmus + Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen
Hvem kan søke: en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium).
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 2. februar 2017 kl 12:00


Erasmus + Kapasitetsbygging
Formål: Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 9. februar 2017 kl 12:00


Erasmus + Strategiske partnerskap
Formål: Fremme innovasjon gjennom samarbeid mellom norske bedrifter/institusjoner og partnere fra andre land i Europa.
Hvem kan søke: Alle organisasjoner som er involvert i høyere utdanning (høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer)
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden
Søknadsfrist: 29. mars 2017 kl 12:00


Erasmus + Studentmobilitet
Formål: Studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold gjennom Erasmus+.
Hvem kan søke: Høyskoler og universiteter
Søknadskriterier: finnes på hjemmesiden SIU ber om at institusjonene velger ettårsprosjekt
Søknadsfrist: 2. februar 2016 kl 12:00