Navigate / search

Teknologien kan redde små skoler

av Torhild Slåtto.

I morgennyhetene i dag igjen: «To skoler skal legges ned, foreldrene fortviler». Fra 2002 til i dag er det lagt ned 639 små skoler. Det betyr mange timer på skolebuss og kanskje båt for barn fra seks år og oppover.

Jammen, sier kommunene, det blir for dyrt å holde skolene i drift, vi får ikke lærere til de små bygdene. Men hvorfor benytter ikke kommunene teknologi? Det er fullt mulig å ha læreren på nett. Det er fullt mulig å få undervisning i ulike fag hjemme, og så bruke tida på skolen til å løse oppgaver og snakke med den læreren som er til stede. En trenger ikke å ha lærere i alle fag til stede i et klasserom, noen av dem kan undervise fra en annen skole. Elever med samisk morsmål som bor utenfor de samiske områdene gjør dette i dag.

Globalskolen har drevet såkalt kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske barn i utlandet i mange år. Barna gjør det bra, fullføringsprosenten ligger på 94 prosent, ikke minst takket være dyktige og profesjonelle lærere som kan nettundervisning og elevoppfølging, og som sitter i Norge, mens barna er spredt over hele verden.

Fleksibel utdanning vil foreslå at kommunene prøver ut mulighetene som nettundervisning gir FØR en vurderer nedlegging. Kunnskapen om hvordan en gjør dette finnes lett tilgjengelig hos Globalskolen. Det vil ikke koste altfor mye å gjennomføre et par piloter.

Å legge ned skolen i bygda er dramatisk. Barna må betale med lange reiser. Hele bygda må betale med tap av den livsnerven i bygda som en skole er. Resultatet kan bli fraflytting og tap av verdifulle resurser for Norge som samfunn.

EPALE samler europeisk voksenopplæring

Neste uke lanseres EPALE, en flerspråklig nettarena for alle som jobber profesjonelt med voksenopplæring i Europa. EU-kommisjonen har invitert omlag 250 fagfolk fra hele sektoren til åpningskonferansen i Brussel.

Du kan følge den på nett ved  å klikke på denne lenken

EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er etablert for å fremme og synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringa, og favner hele sektoren fra politikkutvikling til forskning og opplæring i praksis.

Hva kan du gjøre på EPALE:
– følge med på faglige nyheter og trender
– utveksle idéer, beste praksis, verktøy
– fange opp ny politikk, forskning, utvikling
– sjekke hva som skjer i kalenderen
– delta i faglig internasjonal dialog
– skape og delta i internasjonal faglig debatt med praktikere, forskere, politikere

I Norge er Vox tildelt ansvaret for EPALE som gir adgang til en omfattende informasjonsbase og et bredt nettverk av fagfeller for lærere, ledere, forskere og politikere som jobber med voksnes læring i Europa.

Gi og ta
Som EPALE-bruker kan du kommentere blogger, delta og etablere fagfora og sette i gang nye diskusjoner. Registrer deg på: http://ec.europa.eu/epale/
Du kan starte og delta i EPALE-debatter på Twitter og Facebook.
Dersom du har ideer, arbeider, arrangementer, prosjekter du gjerne vil dele, kan du sende en epost på norsk eller engelsk til EPALE@vox.no.

Spill og læring på The Gathering (TG)

Hvert år ved påsketider går verdens nest største gamersamling av stabelen i Vikingskipet på Hamar. Over 5000 unge spiser, sover og tenker spill 24 timer i døgnet. Og de oppnår en kompetanse som vekker utdanninginstitusjonenes nysgjerrighet. FuNs magasin Synkron var tilstede og tok pulsen på miljøet.

av Ebba Køber

Utsolgt: Det er over 5000 deltakere på TG hvert år. Foto: Synkron
Utsolgt: Det er over 5000 deltakere på TG hvert år. Foto: Synkron

 

Bernt Erik Sandnes lærer foreldre om spill på TG. Foto: Synkron
Bernt Erik Sandnes lærer foreldre om spill på TG. Foto: Synkron

-Det finnes en rekke utdanninger innenfor spilldesign i Norge, sier Bernt Erik Sandnes som holder foredrag om spill for foreldre på Vikingskipet. Jeg kan nevne Høgskolen i Nord-Trøndelag, Westerdals ACT, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Gjøvik, NOROFF, Norges kreative høyskole (Campus Kristiania).

Flere jobbmuligheter

– Men mer spennende synes jeg det er med spillifisering eller gamification, som det heter på engelsk. Dette er bruk av spill-elementer i områder som ikke nødvendigvis har med spill å gjøre. Her kan det være mange jobbmuligheter for de som er interessert i å lage spill. Jeg har kontakt med en rekke organisasjoner hvor bruk av spillelementer på nettsider eller i prosjekter er interessant. Det kan være innenfor staten, musikk- og reklamebransjen osv.

 

-Spillbransjen i Norge ligger etter den i Sverige og Danmark, men ting er i ferd med å skje. Med House of Nerds popularitet er det ikke usannsynlig at slike hus popper opp flere steder i landet med inkubator- og utvikler-miljøer, sier Sandnes.

Flere utdanningsinstitusjoner var tilstede med stand, blant annet FuN-medlem Universitetet i Oslo.

 

Gamere er sosiale

Foto: Synkron
Foto: Synkron

-Jeg ser på dette som ungdomsarbeid, sier John Morten Malerbakken, som har jobbet som frivillig på TG i 15 år. Han er blant annet stemmen som snakker over høyttaler-anlegget og forteller alle hva som skjer. – Her kan man gjøre som man vil, noen sitter ved PCen hele tiden og er fornøyd med det, men for flertallet er dette en sosial opplevelse.   Å se disse ungdommene utslitte, men lykkelige etter en uke med spill og sosialt samvær er god motivasjon for å fortsette jobben, sier Malerbakken som har fire sønner som alle har vokst opp med TG, og en av dem går nå på Westerdals på spilldesign.

 

Fakta TG

The Gathering (ofte forkortet til TG) er et datatreff som finner sted hver påske i Vikingskipet i Hamar. Det er Norges største og verdens nest største datatreff etter Dreamhack i Sverige. Arrangementet var første gang i påsken 1992, og har blitt arrangert hver påske siden. I starten var det et ganske rastløst arrangement, og flyttet rundt på seg fra år til år. Grunnet økt interesse for arrangementet og vanskeligheter med å finne store nok lokaler, ble Vikingskipet i Hamar valgt som nytt lokale i 1996, og har vært det siden. The Gathering trekker i dag over fem tusen deltagere hver påske, i hovedsak unge mennesker med interesse for data. Arrangementet er utsolgt hvert år. Kilde:Wikipedia.

TG: Mange får tips om jobb og utdanning. Foto: Synkron
TG: Mange får tips om jobb og utdanning. Foto: Synkron

 

Gi flere sjansen

I dag har de fleste av oss en tilværelse på nett med alt fra banktjenester og reiseplanlegging til underholdning og kommunikasjon med venner og familie – tilgjengelig når det passer oss.
Likevel later det til å være komplett ubegripelig for noen at det også går an å ta utdanning på nett. Ordentlig utdanning. Bli noe.
I Aftenposten i dag, 19. februar, skriver LOs Gerd Kristiansen og NHOs Kristin Skogen Lund om fagskolens betydning for norsk arbeidsliv. Overskriften er «Flere bør velge fagskole». Det er en oppfordring vi slutter oss til, men vi mener samtidig at flere må få anledning til å velge fagskole.
Av landets ca 16.000 fagskolestudenter er 40 prosent over 30 år. Voksne studenter har andre utfordringer enn de unge. Blant annet har mange forpliktelser i forhold til arbeidsgiver, familie og økonomi som de ikke kan sette på vent i opptil to år for å tilegne seg den kompetansen samfunnet trenger. Skal vi få enda flere voksne til å fortsette sin utdanning, må vi legge til rette for fleksible ordninger. Det innebærer å satse på nettbasert undervisning.
Flere av våre fagskoler har allerede meget gode nettilbud, og disse er ikke et billig påheng til den stedbaserte opplæringen. God undervisning på nett krever gjennomarbeidede tekniske og pedagogiske løsninger. Dette koster penger! Resultatet av innsatsen er den kompetansen som både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt flere offentlige rapporter konkluderer med at Norge trenger; nå og i framtiden.
Verktøyene og kunnskapen finnes allerede. Finnes det også politisk vilje til å bruke dem godt?

Foto: Norsk olje og gass/Tom Haga
Foto: Norsk olje og gass/Tom Haga

Velkommen til FuNKon15, Fleksibel utdanning Norges årskonferanse 9.november i Oslo

Hva gjør utdanning brukervennlig? Få faglig påfyll om godt kursdesign.

Dagskonferanse med mingling og middag

Gå til konferansesidene her

 

 

Få inspirasjon til god nettbasert undervisning på Fleksibel utdanning Norges årskonferanse. Denne gangen har vi en særdeles praktisk møteplass, med workshops, samtalefora og mingling, alt om tema nettbasert kursdesign. Godt brukergrensesnitt, kvalitet i nettbasert utdanning, juss og læringsanalyse er noen eksempler.

Velkommen!

Fem trender for fleksibel utdanning i 2015

1. Data-hviskernes år (Data whisperers) eksperter som mener å kunne trekke kunnskap ut av store mengder data og analysere dem på en fornuftig måte.  Hviskerne jobber blant annet med læringsanalyse (Learning Analytics) og Big Data innen utdanning.

2. Spill-basert læring er endelig i siget. Game-based learning har lenge vært spådd å bli en av trendene i utdanningen.  I år er det kanskje nærmere enn noen gang.  Med spill som Kahoot og fokus på e-sport og spill kan det bli en trend i 2015.

3. Vi blir digitale, også eksamen.  Flere land har allerede satt seg hårete mål for å få hele befolkningen over i den digitale verden.  Så også eksamen.  Koden er enda ikke knekt, foreløpig virker det som papirstykket bare er erstattet med en datamaskin.  Men vi er på vei.

4. Sikkerthet i høystetet.  Med Snowdon og flere avlyttingsskandaler både her hjemme og ute, er det viktigere enn noengang å opprettholde datasikkerheten. Så også på utdanningsfeltet.

5. Prioritering av frafallspolitikken. Vi tenker kreativt sammen på hvordan vi skal hanke inn dem som faller utenfor.