Navigate / search

Ny medarbeider i NFF

Jakob Sletten er tilsatt som NFF’s nye informasjonskonsulent fra og med 1.august 2008. Han er utdannet adjunkt og kommer fra en undervisningsstilling i Nesodden Kommune. Han har 12 års fartstid som lærer og har jobbet i Oslo mesteparten av denne tiden. Jakob har lang erfaring med IKT i læringsarbeidet og har jobbet som IKT-ansvarlig i flere år. Ved siden av jobben i NFF studerer han ved Høgskulen på Stord der han arbeider med en mastergrad i IKT og Læring.

Nordisk

Årets resultat av det nordiske prosjektet Skriv i Nord foreligger. Skriveglade nordister har bidratt i en ny antologi, som i hovesak er blitt til i løpet av en ny runde av kurset Skriv i Nord. Antologien er redigert av kursleder og lærer, forfatter Kerstin Dahlén fra Sverige. NFF var koordinator for Skriv i Nord-prosjektet 2004-2007. Det ble støttet av det Nordplus Voksen-programmet.
Vær så god – les nordiske dikt og tekster her.

Kompetansesatsing må med i krisepakka!

På initiativ fra NFF og i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har organisasjonene sendt et åpent brev til statsrådene Aasland og Solhjell med krav om at kompetansesatsing blir en del av den varslede krisepakken. Med økende arbeidsledighet og behov for omstilling må utdanning og kursing bli en integrert del av krisepakken. I Sverige ser vi at myndighetene har dette som en del av sin kriseløsning.  NFF og VOFO har også sendt ut en felles pressemelding

Qou Vadis LMS?

Atle tenker videre om bruken av LMS og læringsplattformer. Er Læringsplattformene rett og slett dinosaurer, eller har de livets rett? Flotte ord om kollaborative læringsmåter og web2.0 dominerer, men læringsplattformene er fortsatt her, alive and kicking!
Les hva Atle mener om saken!Foto: Elizabeth Thomsen

Framtidas konferanser

Du har sikkert sittet på konferanse og irritert deg over kjedelige innlegg. Robin Good intervjuer George Siemens, Gerd Leonard og Nancy White om hvordan dette kan gjøres anderledes. Må vi bare pent sitte og høre på eller lar det seg gjøre å få til relle diskusjoner og meningsutvekslinger? Bilde: umjaneodan on flickr