Navigate / search

Seminar 7. september: Kompetanseutvikling av voksenlæreren

Seminaret retter seg mot personell som jobber med utdanning av voksne. Målgruppe er blant annet Forsvaret, voksenopplæringen og fra Høgskole/Universitet. Det vil bli fokusert på kompetanseutvikling av-/ og krav til de som utdanner voksne. Vi håper seminaret kan bidra til nytenkning og inspirasjon i arbeidet med opplæring av voksenlærere. Seminaret er i regi av NVL ( Nordisk nettverk for voksnes læring) i samarbeid med Nordisk Konservativ Studienämd og Forsvaret

Invitasjon og påmelding

Samarbeid mellom nettskoler og universiteter gir bedre tilbud til studenten

Fv, Arne Jansen, NKI, Heidi Åberg, NKS, Mette Villand Reichelt, HiL, Bjørn Solheim; HiB og Niels Christian Moe, NKI

-Her er det viktig å sette studenten i sentrum, sier Arne Jansen fra NKI. Over tyve representanter for høgskoler og nettskoler var samlet til NFF-samarbeidsseminar i januar. Temaet var hvordan høgskoler og nettskoler kan tilby studier sammen. En rekke gode eksempler på samarbeid ble presentert. Ved å jobbe sammen får tilbyderne utbytte av hverandres kompetanse. Og studenten ender opp med å få et bedre tilbud.

Den skal tidlig krøkes – «Klikk der» er en ny konferanse om digitale verktøy i barnehagen

19. april ble den første konferansen med fokus på digitale verktøy i barnehagen arrangert. Klikk der! er den eneste norske konferansen med hovudfokus på dette. Konferansen er en møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings -og utviklingsarbeid. Målgruppa er ansatte i barnehagar, barnehageeiere og administrasjon, høgskoler og kunnskapsmiljø som er opptatt av teknologi i barnehagen. "Klikk der" arrangeres i Ålesund.

Samisk høgskole satser fleksibelt

En ny form for lærerutdanning utvikles ved Samisk høgskole. Det nettbaserte spiller en sentral rolle, og høgskolen håper på denne måten å nå ut til enda flere studenter. De fagansvarlige fortalte om utdanningstilbudet som de nå har satt i gang på et nordisk symposium ved Samisk høgskole mandag. NFF var en av arrangørene-
Lærertudentene får prøve seg som nettlærere i løpet av studietida. I praksisperiodene er de vekselvis lærer på nett og lærer i klasserom. Mange lærere i samisk har nettopp denne doble rollen. De fleste av barna er i klasserommet, men samiske barn utenfor de samiske områdene får sin samiskundervisning på nett fra en lærer ved en samisk skole.

Evalueringsvertøy i sikte

Dersom Leonardo-prosjektet SEVAQ lykkes, vil det ganske snart foreligge et svært nyttig evalueringsverktøy. Den som ønsker å evaluere et fjernunervisningsopplegg, kan benytte dette verktøyet til å hente fram relevante, gjennomarbeidede spørsmål.  Verktøyet vil bli presentert på et seminar i Brussel 25. september 2007.