Navigate / search

Evalueringsvertøy i sikte

Dersom Leonardo-prosjektet SEVAQ lykkes, vil det ganske snart foreligge et svært nyttig evalueringsverktøy. Den som ønsker å evaluere et fjernunervisningsopplegg, kan benytte dette verktøyet til å hente fram relevante, gjennomarbeidede spørsmål.  Verktøyet vil bli presentert på et seminar i Brussel 25. september 2007.

Ny medarbeider i NFF

Jakob Sletten er tilsatt som NFF’s nye informasjonskonsulent fra og med 1.august 2008. Han er utdannet adjunkt og kommer fra en undervisningsstilling i Nesodden Kommune. Han har 12 års fartstid som lærer og har jobbet i Oslo mesteparten av denne tiden. Jakob har lang erfaring med IKT i læringsarbeidet og har jobbet som IKT-ansvarlig i flere år. Ved siden av jobben i NFF studerer han ved Høgskulen på Stord der han arbeider med en mastergrad i IKT og Læring.

Nordisk

Årets resultat av det nordiske prosjektet Skriv i Nord foreligger. Skriveglade nordister har bidratt i en ny antologi, som i hovesak er blitt til i løpet av en ny runde av kurset Skriv i Nord. Antologien er redigert av kursleder og lærer, forfatter Kerstin Dahlén fra Sverige. NFF var koordinator for Skriv i Nord-prosjektet 2004-2007. Det ble støttet av det Nordplus Voksen-programmet.
Vær så god – les nordiske dikt og tekster her.