Navigate / search

Innovasjon: Få ting til å skje

Av: Kari Olstad

I våres ble FuN presentert for en spennende nyhet. I samarbeid med Peace Innovation Lab fra Stanford University, skulle det opprettes en innovasjonslab her i Oslo. FuN var ønsket inn som representant for utdanningsinstitusjonene. Vi var usikre på hva en sånn innovasjonslab er. Skulle det være et nettverk? En klubb? Et kurs? Barnet fikk etter hvert navnet Open Innovation Lab of Norway, og FuN valgte å bli med.

Stanford samarbeider med innovasjonslabber i en rekke land. Ideen er at gjennom å skape verdier sammen legges grunnlag for fred. Å skape verdier, og å innovere, er en handlig og en vane som må trenes inn, og derfor arrangeres det workshopper. FuN har deltatt på workshoppene sammen med BI, Partnership for Change, Agder Energi, ISS, NAV, Nortura, Center for Creative Leadership, Norwegian, Storebrand, Statens Innkrevingssentral og X2.

Det skal innrømmes at det har vært litt tåkevandring: Sitt i grupper og finn på samarbeidsprosjekter, øv på å finne minste verdiskapende handling, forsøk å sette den ut i livet i løpet av 15 minutter! Det virker både litt fjernt og litt skremmende. Men øvelse gjør mester, og nettverket begynner å ta form. Nå er vi klare for å involvere flere. Gjerne mange. Vi har tro på et sterkt innovasjonsnettverk som kan dele og som kan få ting til å skje både i institusjonene og i samfunnet. Vi ønsker derfor i første omgang å knytte oss til en fast innovasjonskontakt fra alle våre medlemmer. Er du en av innovasjonsoptimistene ved din institusjon, eller vet du om noen som er interessert i å dele informasjon og ideer? Ta kontakt med FuNs Kari Olstad.

En ting vi har lært dette halvåret er at innovasjon kjennetegnes av handling. Vår akkurat nå viktigste og mest umiddelbare handling er å arrangere konferansen FuNKon16 i samarbeid med BI2020, der innovasjon er hovedtema. Selvsagt har vi invitert Truls Berg, initiativtager og leder av arbeidet med Open Innovation Lab of Norway. Truls beskriver seg selv som seriegrunder, skribent og fremtidsoptimist. Han vil holde et innlegg om Open Innovation Lab of Norway, svare på spørsmål og være tilgjengelig for prat og nettverking gjennom hele konferansen.

TNS Gallup: People want further education online

A recent survey from TNS Gallup reveals that 77 percent of those who want further education, want to do it online.

 

“This shows a maturity in the population for using digital media,” says Torhild Slåtto, Director of Flexible Education Norway, which is the national organization for private and public providers of online and flexible education.

More than half wants more education
The survey is representative for the entire population in the age span 26 to 60. More than half say yes to more education, and the women are raising the bar with 57 percent vs the men’s 50. The motivation for further education is more or less equal in the different parts of the country.

Young people are more eager for education
72 percentage of the surveyed in the age of 25-29 years further education, while only 37 percent in the age group 45-60 say the same. “The twenty somethings are at an earlier stage of their career and might see this as a way to promotion. Maybe they also see that professional life in 2016 requires high levels of competency, and that they need to refill their education constantly,” says Slåtto. This age group is also somewhat more concerned with being in school or on campus together with their peers, but within the group that said yes to further education, more than six out of ten say this could happen online.

Retirees want further education!
Three out of ten retirees and recipients of benefit want further education, and 70 percent of these people would want to do it online. This should provoke some thoughts at the Senior Citizen Community Centers and providers of education. Publicly employed are a little more motivated for further education than privately employed, while self-employed are less interested. The least motivated for further education are the homemakers.

Higher education means more education
Among people that have up to four years of higher education, six out of ten want further education, and most of them would like it to be online. This is a higher score than both the less and the more educated. The least motivated are those holding only primary education.
“More than half of the population want further education, and 61 percent of those who have completed up to four years of higher education want further education. That represents such a large volume that it will have to influence the politics for both education and economics. It is our opinion that the numbers revealed in this survey is a cry out to politicians, employers and the workers’ own unions. There should be consequences for the “Strategy for Competency” politics Vox and political departments are working on. The level of digitalization has increased in all age groups and has created a demand for new offers within further education. We need a lot more innovation and development of digital learning,” says Torhild Slåtto in Flexible Education Norway.

 

In this article, we use the term “further education” broadly, as the respondents were allowed to interpret with no given indications. TNS Gallup executed the survey on behalf of Flexible Education Norway. The 1000 respondents were asked: “Would you like further education, and could this be online?”

This article was first published in Norwegian in Synkron 2:2016.

Det finnes en norsk «EdTech-konferanse» mange læringsteknologer ikke kjenner til

I år som i fjor samarbeider FuN med Kvalitet og utviklingssenteret i Tromsø for å gi våre medlemmer i nord et godt konferansetilbud med Helsekompetanse 2016. I helsesektoren har den digitale utviklingen på en del områder kommet svært langt, og bruken av teknologi i kompetanseutvikling er tema for konferansen. Dette er andre året vi samarbeider. I år er også Norgesuniversitetet med, så det er grunn til å tro at programmet blir minst like utdanningsrelevant som tidligere. Et godt tillegg til FuNKon, med andre ord. «Søringan» er selvsagt også hjertelig velkomne. FuN skal i hvert fall ta turen til Nordens Paris den 9. juni.

Les mer på hekom.helsekompetanse.no. Fristen for early bird er 1. mai.

Tromsø fra fjellheisen<br />fra en.wikipedia-org
Tromsø fra fjellheisen
fra en.wikipedia-org

Kjære Julenissen!

Jeg har vært på utstilling på Online Educa i Berlin. Der var det mye LMS og video, kan jeg fortelle deg. Min videofavoritt var 2Go med sitt trehundreogsekstigraders videosystem. Tenk, så praktisk med instruksjonsvideoer i 360. Visuell surround, så å si. Tenk om vordende eiendomsmeglere kunne sitte hjemme og likevel se seg rundt i rommene i en bolig for å oppdage svakheter eller salgspunkter. Tenk om vordende piloter trygt på bakken ser seg om i cockpit for å analysere en situasjon, for ikke å snakke om ambulansesjåfører som kan øve på å vurdere ulykkessteder eller lærere som uansett skal utvikle øyne i nakken. VR-briller er stilig tilbehør, men det funker veldig bra på vanlig skjerm også. Bare å sveipe omkring.

Selve kameraet er ikke større enn et GoPro, og fungerer med et enkelt speilkjegleprinsipp, så man kan ha det på hodet og det passer greit oppi julestrømpen. Mellom deg og meg, kjære Julenissen, har jeg nok mest lyst på det kameraet til meg selv for moro skyld. Men så lover jeg å ikke ønske meg noe annet. Bare ni dager igjen til jul.

Blogget av Kari Olstad

Møt FuN på Online Educa Berlin 2015

FuN deltar på Online Educa Berlin 3.-4. desember, og har stand C95 i Wintergarden. Kom innom for en prat eller bare for å lade batteriene (vi har bestilt ekstra ladepunkter). Hvis du ikke har lyst til å være med på den offisielle minglinga på torsdagskvelden, er du hjertlig velkommen til å bli med oss ut til middag. Bare send en mail til olstad[ætt]fleksibelutdanning.no, så vi vet at du er med. Sehen Sie in Berlin?

Digitalt læringsmiljø

Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad

Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet.

Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk genereres og dermed er de første hypotesene om digitalt læringsmiljø i ferd med å testes. Er det slik at studentengasjement har sammenheng med bedre læring? Gjennom skoleåret vil BI og Edtech Foundry fortsette å dele sine resultater med FuNs medlemmer.

Husker dere utgangspunktet? Kort fortalt ønsket lærerne å se studentengasjement og studentene ønsket hjelp til å strukturere lærestoffet og studiehverdagen sin.

Edtech Foundry jobber smidig. En populær forståelse av konseptet er at det dreier seg om å slippe minimumsversjoner løs på reelle brukerne og modifisere underveis.. Fortsatt forenklet, men noe mer i samsvar med prinsippet, kan man heller si at man først utarbeider en hypotese om hvordan et produkt skal kunne løse en utfordring, og så lager en enkel versjon, som likevel ikke er enklere enn at den blir tatt i bruk av nok personer til at man kan få verifisert eller falsifisert hypotesen.

I tråd med innledende funn er derfor den første funksjonen organisering av faginnhold, og aktivitet i forhold til dette innholdet. For å kunne analyseres er aktiviteten delt inn i fem nivåer:

1. Activity (logg inn, navigering i plattform)
2. Consumption (se, åpne, laste ned innhold)
3. Discussion (kommentering, spørsmål og svar)
4. Curation (like/stemme og lagre/følge innhold)
5. Creation (opprette nytt innhold)

Ikke helt sånn vi er vant til å tenke digital læringsplattform…
Ikke helt sånn vi er vant til å tenke digital læringsplattform…

Akkurat nå fokuseres det på de to første stadiene som måles. De senere funksjonene vil legges til en og en.

Arbeidet bygger altså på hypotesen om at studentaktivitet i det digitale læringsmiljøet vil føre til mer læring. Denne hypotesen må testes kontinuerlig, samtidig med at hver ny byggestein i det digitale læringsmiljøet testes i forhold til om den blir tatt i bruk av lærere og studenter, samt om den blir brukt på den måten man hadde tenkt.

Smidig, eller «lean» er altså vel så mye forsknings- og utviklingsarbeid som programvareutviklingsmetode. Resultatene av dette utviklingsarbeidet vil være interessant for alle som driver med fleksibel utdanning, og FuN vil derfor fortsette å rapportere om dette prosjektet. Interesserte kan fortsatt gjerne kontakte prosjektleder erik.b.nilsen@bi.no.

Nye metoder for studentveiledning

Valg av studier er et av de mest betydningsfulle valgene man tar i livet, ikke bare ved inngangen til yrkeslivet, men også for å finne sin rette hylle gjennom videreutdanning i voksen alder. Studier er en betydelig investering, både økonomisk og i tid og innsats. Det er viktig at valg av studie plasserer «rett person på rett plass», slik at studenten både gjennomfører studiet og ender opp med en relevant jobb som personen er godt egnet til.

av gjesteblogger Tarje Størksen Otre, prosjektleder hos Senter for eiendomsfag

Senter for eiendomsfag, Conexus og cut-e har, med prosjektmidler fra VOX, utviklet et digitalt, webbasert verktøy for studieveiledning innen fagene eiendom og bygg. Verktøyet kombinerer etablerte, og i de fleste tilfeller, DNV-godkjente tester av personlighet, kognitive evner, språk og motivasjon med kartlegging av eiendomsfaglig kompetanse.

Konkret gir verktøyet indikasjoner på hvilke eiendoms- og byggfaglige emner den potensielle studenten har god kompetanse på, og hvilke kompetanseområder som særlig bør styrkes og om den potensielle studenten har de nødvendige forutsetningene språklig, evnemessig og kompetansemessig for ulike studieretninger og yrkesroller.

Verktøyet har vært testet av flere studenter, med meget gode tilbakemeldinger, og testes nå videre hos representative bedrifter. Flere yrkesroller med tilhørende tester og studieanbefalinger blir stadig lagt inn i verktøyet, og dekker snart store deler eiendomsbransjen. Det er knyttet stor spenning til hvordan markedet vil motta verktøyet, men alle indikasjoner tyder på at dette er noe som ønskes.

Vi hadde ikke klart denne gode fremdriften i prosjektet uten støttemidler fra VOX. Siden det dessverre ikke er mulig lenger å søke om VOX-midler til de neste fasene av prosjektet, er samarbeidspartnerne innstilt på at lanseringen vil ta noe lengre en tid enn ønsket.

For spørsmål eller andre henvendelser vedrørende verktøyet, kan prosjektleder Tarje Størksen Otre kontaktes på e-post ts@eiendomsfag.no